# #

Sürekli Bilgilendirme Formları

 
T.C.ZİRAAT BANKASI A TİPİ DEĞİŞKEN FONU (Fon Kodu: 2001)
 

T.C.ZİRAAT BANKASI A TİPİ DEĞİŞKEN FONU (Fon Kodu: 2001)

Son Güncelleme: 01.06.2009

02.06.2009 tarihinde tasfiye olmuştur.


YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Yüksel CESUR, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Haşmet BİLGİNER
Fon Denetçisi Selim İNCE
Fon Müdürü Tülay ÖZKAN
Halka Arz Tarihi 07.09.1989
En Az Alınabilir Pay Adeti 1 Adet
Alım-Satım Yerleri Tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Ziraat Yatırım Şubeleri ve Doğrudan Bankacılık Kanalları (İnternet Şubesi, ATM, Çağrı Merkezi vb.)
Alım-Satım Saatleri 09.00-12.30/12.30-16.30
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğin 5.maddesine göre Değişken Fon niteliğindedir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Ayrıca, Fon içtüzüğünde yer alan portföy sınırlamalarına gün içerisinde uyulması genel prensip olup, yatırım stratejisi olarak değer artış kazancı sağlayabilmek amacıyla gün içerisinde alım/satım işlemleri de yapılabilecektir.
Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
​​​​​​​​
01.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE
Fon Toplam Değeri 1.189.892,70 TL
Yatırımcı Sayısı 104
Birim Pay Değeri 28,280278 TL
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo % 100,00
GENEL TOPLAM : % 100,00