# #

Sürekli Bilgilendirme Formları

 
B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu (1. Alt Fon)(Banka Fon Kodu: 2003)
 
 

A Tipi Değişken Fonu

(02.06.2009 İtibariyle Tasfiye Edi​lmiştir)

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Yüksel CESUR, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Haşmet BİLGİNER
Fon Denetçisi Selim İNCE
Fon Müdürü Tülay ÖZKAN
Halka Arz Tarihi 07.09.1989
En Az Alınabilir Pay Adeti 1 Adet
Alım-Satım Yerleri Tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Ziraat Yatırım Şubeleri ve Doğrudan Bankacılık Kanalları (İnternet Şubesi, ATM, Çağrı Merkezi vb.)
Alım-Satım Saatleri 09.00-12.30/12.30-16.30
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğin 5.maddesine göre Değişken Fon niteliğindedir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Ayrıca, Fon içtüzüğünde yer alan portföy sınırlamalarına gün içerisinde uyulması genel prensip olup, yatırım stratejisi olarak değer artış kazancı sağlayabilmek amacıyla gün içerisinde alım/satım işlemleri de yapılabilecektir.
Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
29.05.2009 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri 1.189.826,80
Yatırımcı Sayısı 106
Birim Pay Değeri 28,278711
Portföy Dağılımı
Ters Repo %100
TOPLAM %100

B Tipi Değişken Fonu

(02.06.2009 İtibariyle Tasfiye Edilmiştir)

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Yüksel CESUR, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Haşmet BİLGİNER
Fon Denetçisi Selim İNCE
Fon Müdürü Tülay ÖZKAN
Halka Arz Tarihi 14.02.1990
En Az Alınabilir Pay Adeti 200 Adet
Alım-Satım Yerleri Tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Ziraat Yatırım Şubeleri ve Doğrudan Bankacılık Kanalları (İnternet Şubesi, ATM, Çağrı Merkezi vb.)
Alım-Satım Saatleri Şube: 09.00-16.30 Saatleri arası
Doğrudan Bankacılık Kanalları: İşgünlerinde, bir sonraki işgününe ait fon fiyatının belirlendiği saatler hariç olmak üzere günün 24 saatinde ve tatil günlerinde de katılma belgesi alım satım işlemleri gerçekleştirilir.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğin 5.maddesine göre Değişken Fon niteliğindedir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

 

Ayrıca, Fon içtüzüğünde yer alan portföy sınırlamalarına gün içerisinde uyulması genel prensip olup, yatırım stratejisi olarak değer artış kazancı sağlayabilmek amacıyla gün içerisinde alım/satım işlemleri de yapılabilecektir.

 

Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
29.05.2009 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri 3.939.199,19
Yatırımcı Sayısı 273
Birim Pay Değeri 62,952651
Portföy Dağılımı
Ters Repo %100
TOPLAM %100

B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Alt  Fonu (1. Alt Fon) (Banka Fon Kodu: 2003)

Son Güncellenme Tarihi: 24.10.2014

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Selim İNCE, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Hasan ÖZTAŞ
Fon Denetçisi Nihal Surav ÇIĞIR
Fon Müdürü Gülay ŞANAL
Halka Arz Tarihi 14.02.1990 (15.08.2013 *)
En Az Alınabilir Pay Adeti 0,50 Adet
Alım-Satım Yerleri Tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Ziraat Yatırım Şubeleri ve Doğrudan Bankacılık Kanalları (İnternet Şubesi, ATM, Çağrı Merkezi vb.)
Alım-Satım Saatleri Şube: 09.00-16.00 Saatleri arası 
Doğrudan Bankacılık Kanalları: 7 Gün 24 Saat Alım-Satım işlemleri yapılabilir.
Saat 16:00 ‘dan sonra Doğrudan Bankacılık Kanalları İşlem Limitleri
A. Müşteriye Fon Satış : Fonun şube işlemlerine kapanış saati olanı 16:00 ‘dan yeni fiyatın belirlendiği ana kadar; Müşteriye satış yapılabilecek toplam tutar, Müşteriden geri alışı yapılan toplam tutar ile sınırlıdır.
B. Müşteriden Fon Geri Alış : Banka genel limiti dahilinde Müşteri bazında 50.000 TL işlem limiti uygulanmaktadır.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Fon portföyü sınırlamaları itibariyle Tebliğ’in 5. Md’nde tanımlanan fon türlerinden, portföyünün en az %51’ini devamlı olarak, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olan ve portföyüne pay senedi dahil edilemeyen fonlar "KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU"dur.

Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakte dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur.

Ayrıca, Fon içtüzüğünde yer alan portföy sınırlamalarına gün içerisinde uyulması genel prensip olup, yatırım stratejisi olarak değer artış kazancı sağlayabilmek amacıyla gün içerisinde alım/satım işlemleri de yapılabilecektir.
Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
Güncel Duyurular
Yönetim Ücreti Oranları
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
24.10.2014 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri 1.687.032.209,10
Yatırımcı Sayısı

145.601

Birim Pay Değeri

91,474858

Portföy Dağılımı
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu %6,15
Ters Repo %5,99
Takasbank PP %11,94
Özel Sektör Tahvili / Bonosu %65,89
Kira Sertifikası %0,60
Vadeli Mevduat %9,43
TOPLAM %100

*15.08.2013 Tarihinde B Tipi Likit Fon B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonuna dönüştürülmüştür.

B Tipi Tahvil ve Bono Fonu

Son Güncellenme Tarihi: 01.06.2009

(02.06.2009 İtibariyle Tasfiye Edilmiştir)

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Yüksel CESUR, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Haşmet BİLGİNER
Fon Denetçisi Selim İNCE
Fon Müdürü Tülay ÖZKAN
Halka Arz Tarihi 31.05.1990
En Az Alınabilir Pay Adeti 1 Adet
Alım-Satım Yerleri Tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Ziraat Yatırım Şubeleri ve Doğrudan Bankacılık Kanalları (İnternet Şubesi, ATM, Çağrı Merkezi vb.)
Alım-Satım Saatleri 09.00-12.30/12.30-16.30
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Fon, Tebliğin 5.i.(a) maddesinde ifade edilen Fon portföyünün en az % 51'ini devamlı olarak Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatıran Tahvil ve Bono Fonu niteliğindedir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

Ayrıca, Fon içtüzüğünde yer alan portföy sınırlamalarına gün içerisinde uyulması genel prensip olup, yatırım stratejisi olarak değer artış kazancı sağlayabilmek amacıyla gün içerisinde alım/satım işlemleri de yapılabilecektir.
Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
29.05.2009 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri 13.219.412,85
Yatırımcı Sayısı 758
Birim Pay Değeri 60,236092
Portföy Dağılımı
Ters Repo %100
TOPLAM %100

A Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Alt Fonu (1. Alt Fon) (Hisse Senedi Yoğun Fon) (Banka Fon Kodu: 2005)

Son Güncellenme Tarihi: 24.10.2014

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Selim İNCE, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Hasan ÖZTAŞ
Fon Denetçisi Nihal Surav ÇIĞIR
Fon Müdürü Gülay ŞANAL
Halka Arz Tarihi 28.02.2005
En Az Alınabilir Pay Adeti 500 Adet
Alım-Satım Yerleri Tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Ziraat Yatırım Şubeleri ve Doğrudan Bankacılık Kanalları (İnternet Şubesi, ATM, Çağrı Merkezi vb.)
Alım-Satım Saatleri Şube: 09.00-16.30 Saatleri arası

Doğrudan Bankacılık Kanalları: İşgünlerinde, bir sonraki işgününe ait fon fiyatının belirlendiği saatler hariç olmak üzere günün 24 saatinde ve tatil günlerinde de katılma belgesi Alım-Satım işlemleri gerçekleştirilir.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları bu içtüzüğün 13. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks İMKB Ulusal 30 Endeksidir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak baz alınan endeks olan İMKB Ulusal 30 Endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır. Korelasyon katsayısı ay sonları itibariyle 3 aylık dönemler itibariyle hesaplanır ve Fon'un tasfiyesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan korelasyon katsayısı esas alınır.

Ayrıca, Fon içtüzüğünde yer alan portföy sınırlamalarına gün içerisinde uyulması genel prensip olup, yatırım stratejisi olarak değer artış kazancı sağlayabilmek amacıyla gün içerisinde alım/satım işlemleri de yapılabilecektir.
Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
Güncel Duyurular
Yönetim Ücreti Oranları
Vadeli İşlemlerde Uygulanacak Genel İlkeler
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
24.10.2014 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri

9.112.563,86

Yatırımcı Sayısı

624

Birim Pay Değeri 0,021521
Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri %88,56
Ters Repo %11,44
TOPLAM %100

A Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Değişken Başak Alt Fonu (2. Alt Fon) (Banka Fon Kodu: 2006)

Son Güncellenme Tarihi: 24.10.2014

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Selim İNCE, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Hasan ÖZTAŞ
Fon Denetçisi Nihal Surav ÇIĞIR
Fon Müdürü Gülay ŞANAL
Halka Arz Tarihi 21.03.2005
En Az Alınabilir Pay Adeti 500 Adet
Alım-Satım Yerleri Tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Ziraat Yatırım Şubeleri ve Doğrudan Bankacılık Kanalları (İnternet Şubesi, ATM, Çağrı Merkezi vb.)
Alım-Satım Saatleri Şube: 09.00-16.30 Saatleri arası

Alternatif Dağıtım Kanalları: İşgünlerinde, bir sonraki işgününe ait fon fiyatının belirlendiği saatler hariç olmak üzere günün 24 saatinde ve tatil günlerinde de katılma belgesi Alım-Satım işlemleri gerçekleştirilir.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğin 5. maddesinde tanımlanan fon türlerinden ayrı bir fon niteliğindedir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde faizsiz kazanç sağlayanlar tercih edilir. Bu amaçla Banka, Sigorta, Leasing sektörü hisseleri Fon portföyüne alınmaz. Ayrıca alkollü içecek üretim ve ticareti ile iştigal eden şirketlerin hisse senetlerine de yatırım yapılamaz. Fon portföyü repoda değerlendirilemez ve fon portföyüne enflasyona endeksli kıymetlerden başka DIBS alınamaz. Fonun likiditesi hisse senedi Alım-Satımları ile dengelenecek ve ayrıca fon toplam değerinin % 20'sine karşılık gelen tutar bu amaçla nakit olarak tutulabilecektir.

Ayrıca, Fon içtüzüğünde yer alan portföy sınırlamalarına gün içerisinde uyulması genel prensip olup, yatırım stratejisi olarak değer artış kazancı sağlayabilmek amacıyla gün içerisinde alım/satım işlemleri de yapılabilecektir.
Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
Güncel Duyurular
Yönetim Ücreti Oranları
Vadeli İşlemlerde Uygulanacak Genel İlkeler
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
24.10.2014 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri 1.125.522,35
Yatırımcı Sayısı

278

Birim Pay Değeri 0,011564
Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri %31,38
Katılım Hesabı %14,76
Kira Sertifikası %53,86
TOPLAM %100

A Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Karma Alt Fonu (3. Alt Fon) (Banka Fon Kodu: 2007)

Son Güncellenme Tarihi: 24.10.2014

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Selim İNCE, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Hasan ÖZTAŞ
Fon Denetçisi Nihal Surav ÇIĞIR
Fon Müdürü Gülay ŞANAL
Halka Arz Tarihi 30.03.2001
En Az Alınabilir Pay Adeti 200 Adet
Alım-Satım Yerleri Tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Ziraat Yatırım Şubeleri ve Doğrudan Bankacılık Kanalları (İnternet Şubesi, ATM, Çağrı Merkezi vb.)
Alım-Satım Saatleri Şube: 09.00-16.30 Saatleri arası

Doğrudan Bankacılık Kanalları: İşgünlerinde, bir sonraki işgününe ait fon fiyatının belirlendiği saatler hariç olmak üzere günün 24 saatinde ve tatil günlerinde de katılma belgesi Alım-Satım işlemleri gerçekleştirilir.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Fon Yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Tebliğ'in 5/ii-h maddesi uyarınca, hisse senetleri, borçlanma senetleri, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından en az ikisinden oluşan ve her birinin değeri fon portföy değerinin 20%'sinden az olmayan fonlar "KARMA FON" olarak adlandırılırlar.

Ayrıca, Fon içtüzüğünde yer alan portföy sınırlamalarına gün içerisinde uyulması genel prensip olup, yatırım stratejisi olarak değer artış kazancı sağlayabilmek amacıyla gün içerisinde alım/satım işlemleri de yapılabilecektir.
Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
Güncel Duyurular
Yönetim Ücreti Oranları
Vadeli İşlemlerde Uygulanacak Genel İlkeler
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
24.10.2014 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri

924.725,81

Yatırımcı Sayısı

365

Birim Pay Değeri 0,06815
Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri %46,22
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu %0,00
Ters Repo %7,20
Özel Sektör Tahvili / Bonosu %46,58
TOPLAM %100

A Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Değişken Değer Alt Fonu (4. Alt Fon)(Banka Fon Kodu: 2012)

Son Güncellenme Tarihi: 24.10.2014

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Selim İNCE, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Hasan ÖZTAŞ
Fon Denetçisi Nihal Surav ÇIĞIR
Fon Müdürü Gülay ŞANAL
Halka Arz Tarihi 02.06.2008
En Az Alınabilir Pay Adeti 500 Adet
Alım-Satım Yerleri Tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Ziraat Yatırım Şubeleri ve Doğrudan Bankacılık Kanalları (İnternet Şubesi, ATM, Çağrı Merkezi vb.)
Alım-Satım Saatleri Şube: 09.00-16.30 Saatleri arası

Doğrudan Bankacılık Kanalları: İşgünlerinde, bir sonraki işgününe ait fon fiyatının belirlendiği saatler hariç olmak üzere günün 24 saatinde ve tatil günlerinde de katılma belgesi Alım-Satım işlemleri gerçekleştirilir.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından Fon İçtüzüğünüm 5. maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği’nin 41. maddesine uygun olarak yönetilir.

Ayrıca, Fon içtüzüğünde yer alan portföy sınırlamalarına gün içerisinde uyulması genel prensip olup, yatırım stratejisi olarak değer artış kazancı sağlayabilmek amacıyla gün içerisinde alım/satım işlemleri de yapılabilecektir.
Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
Güncel Duyurular
Yönetim Ücreti Oranları
Vadeli İşlemlerde Uygulanacak Genel İlkeler
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
24.10.2014 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri

798.526,62

Yatırımcı Sayısı 159
Birim Pay Değeri 0,015667
Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri %50,17
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu %00,00
Ters Repo %1,13
Özel Sektör Tahvili / Bonosu %48,70
TOPLAM %100

B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Alt Fonu (2. Alt Fon) (Banka Fon Kodu: 2013)

Son Güncellenme Tarihi: 24.10.2014

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Selim İNCE, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Hasan ÖZTAŞ
Fon Denetçisi Nihal Surav ÇIĞIR
Fon Müdürü Gülay ŞANAL
Halka Arz Tarihi 02.06.2008
En Az Alınabilir Pay Adeti 500 Adet
Alım-Satım Yerleri Tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Ziraat Yatırım Şubeleri ve Doğrudan Bankacılık Kanalları (İnternet Şubesi, ATM, Çağrı Merkezi vb.)
Alım-Satım Saatleri Şube:09.00-16.30 saatleri arası

Doğrudan Bankacılık Kanalları: İşgünlerinde, bir sonraki işgününe ait fon fiyatının belirlendiği saatler hariç olmak üzere günün 24 saatinde ve tatil günlerinde de katılma belgesi Alım-Satım işlemleri gerçekleştirilir.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yöneticisi Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VII,No:10 sayılı Tebliğinin 41. md. ne uygun olarak yönetilir Ayrıca, Fon içtüzüğünde yer alan portföy sınırlamalarına gün içerisinde uyulması genel prensip olup, yatırım stratejisi olarak değer artış kazancı sağlayabilmek amacıyla gün içerisinde alım/satım işlemleri de yapılabilecektir.
Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
Güncel Duyurular
Yönetim Ücreti Oranları
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
24.10.2014 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri

11.883.746,87

Yatırımcı Sayısı 1.423
Birim Pay Değeri 0,015636
Portföy Dağılımı
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu %37,92
Ters Repo %1,37
Özel Sektör Tahvili/Bonosu %60,72
V.D.M.K. %0,00
TOPLAM %100,00

B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Altın Alt Fonu (3. Alt Fon) (Banka Fon Kodu: 2014)

Son Güncellenme Tarihi: 24.10.2014

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Selim İNCE, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Hasan ÖZTAŞ
Fon Denetçisi Nihal Surav ÇIĞIR
Fon Müdürü Gülay ŞANAL
Halka Arz Tarihi 13.08.2010
En Az Alınabilir Pay Adeti 500 Adet
Alım-Satım Yerleri Tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Ziraat Yatırım Şubeleri ve Doğrudan Bankacılık Kanalları (İnternet Şubesi, ATM, Çağrı Merkezi vb.)
Alım-Satım Saatleri Şube:09.00-16.30 saatleri arası

Doğrudan Bankacılık Kanalları: İşgünlerinde, bir sonraki işgününe ait fon fiyatının belirlendiği saatler hariç olmak üzere günün 24 saatinde ve tatil günlerinde de katılma belgesi Alım-Satım işlemleri gerçekleştirilir.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yöneticisi Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VII,No:10 sayılı Tebliğinin 41. md. ne uygun olarak yönetilir.

Ayrıca, Fon içtüzüğünde yer alan portföy sınırlamalarına gün içerisinde uyulması genel prensip olup, yatırım stratejisi olarak değer artış kazancı sağlayabilmek amacıyla gün içerisinde alım/satım işlemleri de yapılabilecektir.
Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
Güncel Duyurular
Yönetim Ücreti Oranları
Vadeli İşlemlerde Uygulanacak Genel İlkeler
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
24.10.2014 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri

34.540.960,02

Yatırımcı Sayısı

3.184

Birim Pay Değeri 0,013441
Portföy Dağılımı
Altın %99,87
Ters Repo %0,13
TOPLAM %100,00

Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı
Birinci Alt Fonu

(25.01.2012 İtibariyle Fon'un Yatırım Dönemi sona ermiştir.)

Son Güncellenme Tarihi: 26.01.2012

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Selim İNCE, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Hasan ÖZTAŞ
Fon Denetçisi Nihal Surav ÇIĞIR
Fon Müdürü Gülay ŞANAL
Halka Arz Dönemi 24/01/2011 - 28/01/2011 (Halka Arzı Bitmiştir)
En Az Alınabilir Pay Adeti 50.000 Adet (500 TL)
Alım-Satım Yerleri Sadece T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleridir
Alım-Satım Saatleri Şube:09.00-16.30 saatleri arası

Doğrudan Bankacılık Kanalları: İşgünlerinde, bir sonraki işgününe ait fon fiyatının belirlendiği saatler hariç olmak üzere günün 24 saatinde ve tatil günlerinde de katılma belgesi Alım-Satım işlemleri gerçekleştirilir.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı ve şemsiye fon şeklinde kurulan fonlar “KORUMA AMAÇLI FON” olarak adlandırılır.
2011 Yılsonu Bağımsız Denetim Raporu
Yatırım Dönemi Sonu Bağımsız Denetim Raporu
Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
Güncel Duyurular
Yönetim Ücreti Oranları
Son Fiyat İlan Tarihindeki Fon Portföy ve Toplam Değer Tabloları
Fiyat İlan Tarihleri
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
26.01.2012 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri 7.304.416,92
Yatırımcı Sayısı 427
Birim Pay Değeri 0,011463
Portföy Dağılımı
Ters Repo %100
TOPLAM %100

Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı
İkinci Alt Fonu (Altın'ın Yükselişinden Getiri Hedefleyen)

(07.11.2012 İtibariyle Fon'un Yatırım Dönemi sona ermiştir.)

Son Güncellenme Tarihi: 07.11.2012

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Selim İNCE, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Hasan ÖZTAŞ
Fon Denetçisi Nihal Surav ÇIĞIR
Fon Müdürü Gülay ŞANAL
Halka Arz Tarihi 28 Kasım 2011 - 02 Aralık 2011 (Halka Arzı Bitmiştir)
Fon'un Vade Sonu: 07.11.2012
En Az Alınabilir Pay Adeti 50.000 Adet (500 TL)
Alım-Satım Yerleri Sadece T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleridir
Alım-Satım Saatleri Alım Yerleri ve Saatleri: Fon katılma payları talep toplama yöntemi ile sadece T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri aracılığıyla; 28.11.2011-02.12.2011 günleri arasında 09.00-16.30 saatleri arasında halka arz edilecektir.

Satım Yerleri ve Saatleri: Katılma payı sahipleri; satım emirlerini sadece T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri aracılığıyla; halka arz döneminden sonraki işgünlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında verebilirler.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı ve şemsiye fon şeklinde kurulan fonlar “KORUMA AMAÇLI FON” olarak adlandırılır.

Yatırım Dönemi Sonu Bağımsız Denetim Raporu
Şemsiye Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
Güncel Duyurular
Yönetim Ücreti Oranları
Son Fiyat İlan Tarihindeki Fon Portföy ve Toplam Değer Tabloları
Fiyat İlan Tarihleri
Opsiyon Fiyatlamasına İlişkin Fon Kurulu Kararı
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
07.11.2012 Tasfiye Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri 12.564.966,14
Yatırımcı Sayısı 679
Birim Pay Değeri 0,010054
Portföy Dağılımı
Borsa Dışı Opsiyon (Altının USD/ONS Fiyatının Yükselişine Dayalı) %0
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu %0
Ters Repo %100
TOPLAM %100

Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı
Üçüncü Alt Fonu (USD/TL Kurunun Düşüşünden Getiri Hedefleyen)

(07.11.2012 İtibariyle Fon'un Yatırım Dönemi sona ermiştir.)

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Selim İNCE, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Hasan ÖZTAŞ
Fon Denetçisi Nihal Surav ÇIĞIR
Fon Müdürü Gülay ŞANAL
Halka Arz Tarihi 05 Aralık 2011 - 09 Aralık 2011(Halka Arzı Bitmiştir)
Fon'un Vade Sonu: 07.11.2012
En Az Alınabilir Pay Adeti 50.000 Adet (500 TL)
Alım Yerleri ve Saatleri Fon katılma payları talep toplama yöntemi ile sadece T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri aracılığıyla; 05/12/2011-09/12/2011 günleri arasında 09:00-16:30 saatleri arasında halka arz edilecektir.
Satım Yerleri ve Saatleri Katılma payı sahipleri; satım emirlerini sadece T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri aracılığıyla; halka arz döneminden sonraki işgünlerinde 09:00-17:00 saatleri arasında verebilirler.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı ve şemsiye fon şeklinde kurulan fonlar “KORUMA AMAÇLI FON” olarak adlandırılır.

Şemsiye Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
Güncel Duyurular
Yönetim Ücreti Oranları
Son Fiyat İlan Tarihindeki Fon Portföy ve Toplam Değer Tabloları
Fiyat İlan Tarihleri
Opsiyon Fiyatlamasına İlişkin Fon Kurulu Kararı
Yatırım Dönemi Sonu Bağımsız Denetim Raporu
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
07.11.2012 Tasfiye Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri 6.521.174,52
Yatırımcı Sayısı 1.418
Birim Pay Değeri 0,010997
Portföy Dağılımı
Borsa Dışı Opsiyon (USD/TL Kurunun Düşüşüne Dayalı) %0
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu %0
Ters Repo %100/td>
TOPLAM %100

Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı
Dördüncü Alt Fonu

(20.02.2013 İtibariyle Fon'un Yatırım Dönemi sona ermiştir.)

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Selim İNCE, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Hasan ÖZTAŞ
Fon Denetçisi Nihal Surav ÇIĞIR
Fon Müdürü Gülay ŞANAL
Halka Arz Dönemi 30 Ocak 2012 - 03 Şubat 2012 (Halka Arzı Bitmiştir)
Fon'un Vade Sonu: 20.02.2013
En Az Alınabilir Pay Adeti 50.000 Adet (500 TL)
Alım-Satım Yerleri Tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Ziraat Yatırım Şubeleri ve Doğrudan Bankacılık Kanalları (İnternet Şubesi, ATM, Çağrı Merkezi vb.)
Alım-Satım Saatleri Şube:09.00-16.30 saatleri arası
Doğrudan Bankacılık Kanalları: İşgünlerinde, bir sonraki işgününe ait fon fiyatının belirlendiği saatler hariç olmak üzere günün 24 saatinde ve tatil günlerinde de katılma belgesi Alım-Satım işlemleri gerçekleştirilir.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı ve şemsiye fon şeklinde kurulan fonlar “KORUMA AMAÇLI FON” olarak adlandırılır.

Şemsiye Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
Güncel Duyurular
Yönetim Ücreti Oranları
Son Fiyat İlan Tarihindeki Fon Portföy ve Toplam Değer Tabloları
Fiyat İlan Tarihleri
Opsiyon Fiyatlamasına İlişkin Fon Kurulu Kararı
Yatırım Dönemi Sonu Bağımsız Denetim Raporu
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
21.02.2013 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri 43.783.853,41
Yatırımcı Sayısı 5.672
Birim Pay Değeri 0,010058
Portföy Dağılımı
Borsa Dışı Opsiyon (Altının USD/ONS Fiyatının Yükselişine Dayalı) % 0,00
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu % 0,00
Ters Repo % 100
TOPLAM % 100

Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı
Beşinci Alt Fonu

(11.09.2013 İtibariyle Fon'un Yatırım Dönemi sona ermiştir.)

Son Güncellenme Tarihi: 13.09.2013

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Selim İNCE, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Hasan ÖZTAŞ
Fon Denetçisi Nihal Surav ÇIĞIR
Fon Müdürü Gülay ŞANAL
Halka Arz Dönemi 12 Kasım 2012 - 16 Kasım 2012 (Halka Arzı Bitmiştir) Fon'un Vade Sonu: 11 Eylül 2013
En Az Alınabilir Pay Adeti 50.000 Adet (500 TL)
Alım-Satım Yerleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, İnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı
Alım-Satım Saatleri Katılma payı sahipleri; satım emirlerini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, İnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı aracılığıyla; halka arz döneminden sonraki işgünlerinde 09:00-17:00 saatleri arasında verebilirler.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı ve şemsiye fon şeklinde kurulan fonlar “KORUMA AMAÇLI FON” olarak adlandırılır.

Şemsiye Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
Güncel Duyurular
Yönetim Ücreti Oranları
Son Fiyat İlan Tarihindeki Fon Portföy ve Toplam Değer Tabloları
Fiyat İlan Tarihleri
Opsiyon Fiyatlamasına İlişkin Fon Kurulu Kararı
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
13.09.2013 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri 38.975.660,25
Yatırımcı Sayısı 2.854
Birim Pay Değeri 0,010038
Portföy Dağılımı
Borsa Dışı Opsiyon (Altının USD/ONS Fiyatının Yükselişine Dayalı) %0,00
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu %0,00
Ters Repo %100,00
TOPLAM %100

Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı
Altıncı Alt Fonu

(09.04.2014 İtibariyle Fon'un Yatırım Dönemi sona ermiştir.)

Son Güncellenme Tarihi: 10.04.2014

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Selim İNCE, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Hasan ÖZTAŞ
Fon Denetçisi Nihal Surav ÇIĞIR
Fon Müdürü Gülay ŞANAL
Halka Arz Dönemi 25 Şubat – 1 Mart 2013 ... Fon'un Vade Sonu: 9 Nisan 2014
En Az Alınabilir Pay Adeti 50.000 Adet (500 TL)
Alım-Satım Yerleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, İnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı
Alım-Satım Saatleri Katılma payı sahipleri; satım emirlerini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, İnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı aracılığıyla; halka arz döneminden sonraki işgünlerinde 09:00-17:00 saatleri arasında verebilirler.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı ve şemsiye fon şeklinde kurulan fonlar “KORUMA AMAÇLI FON” olarak adlandırılır.

Şemsiye Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
Güncel Duyurular
Yönetim Ücreti Oranları
Son Fiyat İlan Tarihindeki Fon Portföy ve Toplam Değer Tabloları
Fiyat İlan Tarihleri
Opsiyon Fiyatlamasına İlişkin Fon Kurulu Kararı
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
10.04.2014 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri 25.458.446,90
Yatırımcı Sayısı 1982
Birim Pay Değeri 0,010044
Portföy Dağılımı
Borsa Dışı Opsiyon (Altının USD/ONS Fiyatının Yükselişine Dayalı) %0,00
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu %00,00
Ters Repo %100,00
TOPLAM %100

Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı
Yedinci Alt Fonu (Banka Fon Kodu: 2023)

(11.06.2014 İtibariyle Fon'un Yatırım Dönemi sona ermiştir.)

Son Güncellenme Tarihi: 25.07.2014

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Selim İNCE, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Hasan ÖZTAŞ
Fon Denetçisi Nihal Surav ÇIĞIR
Fon Müdürü Gülay ŞANAL
Halka Arz Dönemi 20 Mayıs 2013-24 Mayıs 2013 ... Fon'un Vade Sonu: 16 Haziran 2014
En Az Alınabilir Pay Adeti 50.000 Adet (500 TL)
Alım-Satım Yerleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, İnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı
Alım-Satım Saatleri Katılma payı sahipleri; satım emirlerini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, İnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı aracılığıyla; halka arz döneminden sonraki işgünlerinde 09:00-17:00 saatleri arasında verebilirler.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı ve şemsiye fon şeklinde kurulan fonlar “KORUMA AMAÇLI FON” olarak adlandırılır.

Yatırım Dönemi Sonu Bağımsız Denetim Raporu
Şemsiye Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
Güncel Duyurular
Yönetim Ücreti Oranları
Son Fiyat İlan Tarihindeki Fon Portföy ve Toplam Değer Tabloları
Fiyat İlan Tarihleri
Opsiyon Fiyatlamasına İlişkin Fon Kurulu Kararı
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
25.07.2014 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri 16.737.103,94
Yatırımcı Sayısı 1202
Birim Pay Değeri 0,010004
Portföy Dağılımı
Borsa Dışı Opsiyon (Altının USD/ONS Fiyatının Yükselişine Dayalı) %0,00
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu %99,19
Ters Repo %0,81
TOPLAM %100

B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Enflasyona Endeksli Varlıklara Yatırım Yapan
Tahvil ve Bono Alt Fonu (4. Alt Fon)  (Banka Fon Kodu: 2021)

Son Güncellenme Tarihi: 24.10.2014

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Selim İNCE, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Hasan ÖZTAŞ
Fon Denetçisi Nihal Surav ÇIĞIR
Fon Müdürü Gülay ŞANAL
Halka Arz Tarihi 07.01.2013
En Az Alınabilir Pay Adeti 500 Adet
Alım-Satım Yerleri Tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Ziraat Yatırım Şubeleri ve Doğrudan Bankacılık Kanalları (İnternet Şubesi, ATM, Çağrı Merkezi vb.)
Alım-Satım Saatleri Şube:09.00-16.30 saatleri arası

Doğrudan Bankacılık Kanalları: İşgünlerinde, bir sonraki işgününe ait fon fiyatının belirlendiği saatler hariç olmak üzere günün 24 saatinde ve tatil günlerinde de katılma belgesi Alım-Satım işlemleri gerçekleştirilir.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Alt fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine, şemsiye fon içtüzüğü ile alt fon izahnamesine uygun olarak seçilir ve alt fon portföyü yönetici tarafından şemsiye fon içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği'nin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre; bu alt fon portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ'in 5. maddesinde belirtilen fon türlerinden "Tahvil ve Bono Fonu"dur.

Alt fon portföyünün en az %51'i devamlı olarak enflasyona endeksli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değerlendirilecektir. Dolayısı ile alt fon portföyünün tamamının enflasyona endeksli varlıklardan oluşmaması mümkündür. Ayrıca alt fon izahnamesinin II. nolu bölümünde yer verilen örnekte de görüleceği üzere referans enflasyon oranı ve reel getiri her bir enflasyona endeksli borçlanma aracı bazında değişiklik arz etmektedir.Belirtilen bu sebeplerle alt fon sürekli olarak sabit bir enflasyon oranı üzerinde sabit bir reel getiri sağlamayabilecektir.

Enflasyona endeksli borçlanma araçlarına ilişkin bilgilere alt fonun izahnamesinde yer verilmektedir.
Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
Güncel Duyurular
Yönetim Ücreti Oranları
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
24.10.2014 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri

1.510.134,06

Yatırımcı Sayısı

172

Birim Pay Değeri 0,010648
Portföy Dağılımı
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu

%81,75

Ters Repo %18,25
TOPLAM %100

B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Likit Alt Fonu (6. Alt Fon) (Banka Fon Kodu: 2025)  

Son Güncellenme Tarihi: 24.10.2014

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Selim İNCE, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Hasan ÖZTAŞ
Fon Denetçisi Nihal Surav ÇIĞIR
Fon Müdürü Gülay ŞANAL
Halka Arz Tarihi 15.08.2013
En Az Alınabilir Pay Adeti 100 Adet
Alım-Satım Yerleri Tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Ziraat Yatırım Şubeleri ve Doğrudan Bankacılık Kanalları (İnternet Şubesi, ATM, Çağrı Merkezi vb.)
Alım-Satım Saatleri Şube: 09.00-16.00 saatleri arası

Doğrudan Bankacılık Kanalları: 7 Gün 24 Saat Alım-Satım işlemleri yapılabilir.

Saat 16:00 ‘dan sonra Doğrudan Bankacılık Kanalları İşlem Limitleri

A. Müşteriye Fon Satış : Fonun şube işlemlerine kapanış saati olanı 16:00 ‘dan yeni fiyatın belirlendiği ana kadar; Müşteriye satış yapılabilecek toplam tutar, Müşteriden geri alışı yapılan toplam tutar ile sınırlıdır.

B. Müşteriden Fon Geri Alış : Banka genel limiti dahilinde Müşteri bazında 5.000 TL işlem limiti uygulanmaktadır.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Alt fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak seçilir ve Kurul’un Seri:VII, No:10 sayılı Tebliğinin 41. md.ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyü portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğin 5. maddesine göre Likit Fon niteliğindedir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek Sermaye Piyasası Araçları yer alır, ve portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olabilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez.
Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
Güncel Duyurular
Yönetim Ücreti Oranları
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
24.10.2014 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri

266.940.722,65

Yatırımcı Sayısı 32.648
Birim Pay Değeri 0,010928
Portföy Dağılımı
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu %21,86
Ters Repo %19,90
Özel Sektör Tahvili / Bonosu %34,98
Kira Sertifikası %8,05
Vadeli Mevduat %15,22
TOPLAM %100

B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Büyüyen Çocuk Değişken Alt Fonu (5. Alt Fon)(Banka Fon Kodu: 2024)

Son Güncellenme Tarihi: 24.10.2014

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri Selim İNCE, Gökçen Yaman AKGÜN
Kurul Başkanı Hasan ÖZTAŞ
Fon Denetçisi Nihal Surav ÇIĞIR
Fon Müdürü Gülay ŞANAL
Halka Arz Tarihi 19.08.2013
En Az Alınabilir Pay Adeti 500 Adet
Alım-Satım Yerleri Tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş Şubeleri ve İnternet Bankacılığı
Alım-Satım Saatleri Şube: 09.00-16.30 Saatleri arası

İnternet Bankacılığı: Düzenli fon alımı için 7/24 talimat tanımlama işlemi yapılabilir.
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Alt fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine, şemsiye fon içtüzüğü ile alt fon izahnamesine uygun olarak seçilir ve alt fon portföyü yönetici tarafından şemsiye fon içtüzüğünüm 5. maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği’nin 41. maddesine uygun olarak yönetilir.
Alt fon, tahvil ve bonolardaki yüksek faiz getirisinden yararlanmanın yanında piyasalardaki dalgalanmaları takip ederek paylara da yatırım yapar. Global ekonomik ve politik gelişmeler değerlendirilerek portföydeki pay senedi ve bono dağılımı belirlenir. Portföyde güncel verim eğrisine göre ideal ortalama vadeyi oluşturacak ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma senetleri; Türk Devleti ve yabancı ülkeler tarafından ihraç edilen Eurobondlar’a yer verilebilir. Paylar ise Borsa İstanbul’da işlem gören orta vadede temel analiz metodlarına göre ucuz kalmış ve karlılık açısından cazibesini koruyan şirketlerin paylar arasından seçilir. Alt fon portföyüne menkul kıymet alımlarında her zaman likit olan menkul kıymetler tercih edilecek ve belli menkul kıymetlerde yoğunlaşmak yerine riskin dağıtılması esasına göre mümkün olduğunca çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulacaktır.
Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar (Son Yıl)
Aylık Rapor (Son Ay)
Aracılık Komisyonları
Güncel Duyurular
Yönetim Ücreti Oranları
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Oranı(%)
T.C. Hazine Müsteşarlığı 100
TOPLAM 100
24.10.2014 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değeri

888.551,11

Yatırımcı Sayısı

1.169

Birim Pay Değeri 0,011002
Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri %21,39
Özel Sektör Tahvili / Bonosu %67,71
Ters Repo %10,90
TOPLAM  %100
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​
 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​