# #

KOSGEB – 2017 Yılı Faiz Destekli İşletme Kredisi

KOSGEB veri tabanına kayıtlı müşterilerimizin işletme sermayesi finansmanına yönelik olarak;

 • 50.000 TL’ye kadar,
 • Sıfır faizli,
 • İlk 12 (on iki) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuz altı) ay vadeli

Kredilerimizden faydalanmak için sizleri şubelerimize bekliyoruz.

Krediden Kimler Yararlanabilir?

 • KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve güncel “KOBİ Beyannamesi” olan,
 • Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan,
 • Çalışan sayısı 250’den az olan,
 • Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Ticaret ve Sanayi Odası ile Sanayi Odalarından birine kayıtlı olan,
 • Vergi ve SGK borcu olmayan veya kredi tutarından mahsup edileceğine muvafakat eden,

Gerçek/tüzel kişiliğe haiz işletmeler yararlanabilecektir.

Genel Bilgiler

 • Azami limit, işletme başına 50.000- TL’dir.
 • Kullandırım komisyonu bulunmamaktadır. Ancak, teminata gayrimenkul alınması durumunda komisyon tahsil edilebilecektir.
 • Başvurusu uygun bulunan müşterilerimizden talebi halinde Şubelerimizce işletme adına KGF’ye kefalet başvurusunda da bulunulabilecektir. KGF’ye yapılacak başvuru esnasında doğacak ücret ve komisyonlar kredi kapsamı dışında olup, müşteriden alınarak KGF’ye ödenecektir.

Başvuru Kanalları

​​​​​​​​​​​