# #

Kredi Garanti Fonu

Genel Bilgiler

Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) amacı, teminat yetersizliği olan girişimcilere kefil olmak suretiyle finansmana erişimlerini kolaylaştırmaktır. KGF'nin sağladığı kefaleti teminata alarak Bankamızın kredi imkânlarından yararlanabilirsiniz.

Kimler Yararlanabilir?

  • Esnaf ve Sanatkârlar,
  • Serbest Meslek Mensupları,
  • Kadın Girişimciler,
  • Çiftçi ve Tarımsal İşletmeler,
  • Kooperatifler (arsa ve konut yapı kooperatifleri hariç)
  • İmalat Sanayiinde Faaliyet Gösteren Girişimciler,
  • Seyahat Acentaları,
  • Gemi İnşaa Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler,

Başvuru Kanalları

​​​​​​​​