Arazi Alım Kredileri
# #

Arazi Alım Kredileri

Arazileriniz Ziraat ile büyüyor!

Genel Bilgiler

Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi ve tarımsal işletmelerin ekonomik ölçeğe kavuşturulabilmesini teminen,  gerçek/tüzel kişi üreticilere Arazi Alım Kredisi sunuyoruz.

Özellikleri

Arazi Alım Kredileri kapsamında;

  • Üzerlerinde birlikte mülkiyetin söz konusu olduğu tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alınması ya da
  • Hisseli olup olmadığına bakılmaksızın bitişik arazilerin satın alınması amacıyla

yatırım kredisi ürünlerimiz sunulmaktadır.

Başvuru Kanalları

​​​​​​​