# #

Arazi Alım Kredileri

Arazi alımları için en uygun krediler Ziraat’te!

Genel Bilgiler

Ziraat Bankası; tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve işletme ölçeklerinin büyütülerek rantabl hale getirilmesini  teminen,  üzerinde tarımsal üretim yapılan/ yapılacak olan, tarla, bağ ya da bahçe vasfına sahip arazilerin alımına yönelik olarak gerçek/tüzel kişi üreticilere Arazi Alım Kredileri sunuyor .

Özellikleri

Ziraat Bankası, Arazi Alım Kredileri kapsamında

  • Üzerlerinde, birlikte mülkiyetin söz konusu olduğu tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alınmasına,
  • Hisseli olup olmadığına bakılmaksızın bitişik arazilerin satın alınmasına,
  • Hisseli veya bitişik parsel olmayan arazilerin satın alınmasına

yönelik olarak yatırım kredisi ürünleri sun maktadır. ​​​​​​​​

​​​​