# #

Seracılık Kredileri

Seralarınız Ziraat'ten!

Genel Bilgiler

Kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az 1 dekar büyüklüğündeki seralarda, "Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik" esaslarına uygun olarak üretim yaptığı Bakanlık tarafından tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS) kayıtlı işletmeler ile hazırladıkları fizibilite raporları Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelere, Seracılık Kredileri sunuyor.

Özellikleri

Seracılık Kredileri kapsamında,

  • Yatırıma yönelik giderlerin finansmanı ve asgari 25 dekar kapasitede faaliyet gösterilmek kaydıyla, seraların kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımları amacıyla yatırım kredisi
  • İşletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi

ürünleri sunmaktadır.

​​​​​