# #

Seracılık Kredileri

Seralarınız Ziraat'ten!

Genel Bilgiler

Ziraat Bankası; k ontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az 1 dekar büyüklüğündeki seralarda, "Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik" esaslarına uygun olarak üretim yaptığı Bakanlık tarafından tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sistemi’n e (ÖKS) kayıtlı işletmeler ile hazırladıkları fizibilite raporları Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelere, Seracılık Kredileri sunuyor .

Özellikleri

Ziraat Bankası; Seracılık Kredileri kapsamında,

  • Yatırıma yönelik giderlerin finansmanı amacıyla yatırım kredisi
  • İşletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi

ürünleri sunmaktadır.

​​​​