Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredileri
# #

Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredileri

İşletmeleriniz Ziraat ile büyüyor!

Genel Bilgiler

10 baş ve üzerinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmak ve/veya kurulu işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerimize Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredileri sunuyoruz.

Özellikleri

Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredileri kapsamında;

  • Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Türkvet Kayıt Sistemi'ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş) kültür ırkı veya melezi azami 48 aylık ve en az bir doğum yapmış, büyükbaş hayvan alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinası ve silaj makinesi alımı, diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla yatırım kredisi,
  • Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla işletme kredisi,

ürünlerimiz sunulmaktadır.

Başvuru Kanalları

​​​​​​​​​