# #

Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredileri

İşletmeleriniz Ziraat ile büyüyor!​

Genel Bilgiler

Ziraat Bankası; 10 baş ve üzerinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesi kurmak ve/veya kurulu işletme kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerine Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredileri sunuyor.

Özellikleri

Ziraat Bankası Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi kapsamındaki Yatırım Kredileri;

  • Türkvet Kayıt Sistemi'ne kaydedilmiş, kültür ırkı veya melezi, azami 48 aylık, en az bir doğum yapmış büyükbaş hayvan (sığır, manda) alımı
  • Barınak yapımı ve tadilatı
  • Süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı alımı
  • Yem hazırlama ünitesi alımı
  • Balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımı
  • Gübre yönetimiyle ilgili altyapı ve alet/ekipman alımı
  • Diğer yatırım giderlerinin finansmanı sağlar.

Ziraat Bankası Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi kapsamındaki İşletme Kredileri;

  • Tek yıllık yem bitkisi üretim giderleri
  • Diğer işletme giderlerinin finansmanı sağlar.

Başvuru Kanalları

​​​​​​​​​​​​