# #

Küçükbaş Besicilik Kredileri

Küçükbaş Besicilik Kredileri ile sürünüz, Ziraat ile büyüyor!

Genel Bilgiler

100 baş ve üzerinde küçükbaş hayvan ile besi işletmesi kurmak veya işletme kapasitesini 100 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerine Küçükbaş Besicilik Kredileri sunuyor.

Özellikleri

Küçükbaş Besicilik Kredisi kapsamındaki Yatırım Kredileri;

  • Barınak yapımı ve tadilatı
  • Yem hazırlama ünitesi alımı
  • Balya makinesi, çayır biçme makinesi alımı
  • Güneş enerjisi kullanımında asgari 2.000 baş kapasitede faaliyet gösterilmek kaydıyla kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımı
  • Yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi alımı
  • Diğer yatırım giderlerinin finansmanı sağlar.

Küçükbaş Besicilik Kredisi kapsamındaki İşletme Kredileri;

  • Koyun Keçi Kayıt Sistemine en az 1 ay süreyle kayıtlı, en az 3 aylık erkek hayvanların alımı
  • Tek yıllık yem bitkisi üretim giderleri
  • Diğer işletme giderlerinin finansmanı sağlar.

Başvuru Kanalları

​​​​​​​​​​​