# #

Küçükbaş Besicilik Kredileri

Küçükbaş Besicilik Kredileri ile sürünüz, Ziraat ile büyüyor!

Genel Bilgiler

Ziraat Bankası; 100 baş ve üzerinde küçükbaş hayvan ile besi işletmesi kurmak veya işletme kapasitesini 100 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerine Küçükbaş Besicilik Kredileri sunuyor.

Özellikleri

Ziraat Bankası Küçükbaş Besicilik Kredisi kapsamındaki Yatırım Kredileri;

  • Barınak yapımı ve tadilatı
  • Yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi alımı
  • Diğer  yatırım giderlerinin finansmanı sağlar.

Ziraat Bankası Küçükbaş Besicilik Kredisi kapsamındaki İşletme Kredileri;.

  • Koyun Keçi Kayıt Sistemine en az 3 ay süreyle kayıtlı, en az 6 aylık erkek hayvanların alımı
  • Tek yıllık yem bitkisi üretim giderleri
  • Diğer işletme giderlerinin finansmanı sağlar.

Başvuru Kanalları

​​​​​​​​​