Küçükbaş Besicilik Kredileri
# #

Küçükbaş Besicilik Kredileri

Sürünüz, Ziraat ile büyüyor!

Genel Bilgiler

100 baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmak veya işletmenizin kapasitesini 100 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerimize Küçükbaş Besicilik Kredileri sunuyoruz.

Özellikleri

Küçükbaş Besicilik Kredileri kapsamında;

  • Barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla yatırım kredisi,
  • Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Koyun Keçi Kayıt sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş) en az 6 aylık ve Türkvet veri tabanında en az 3 ay süreyle kayıtlı erkek hayvanların alımı, tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi,

ürünlerimiz sunulmaktadır.

Başvuru Kanalları

​​​​​