# #

Devlet Destekli Tarım Sigortaları

Devlet Destekli Tarım Sigortaları ile üretiminize tam destek!

Genel Bilgiler

14.06.2005 tarih ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bulunan Çiftçi Kayıt Sistemi sistemine kayıtlı olan üreticilerin faydalanabileceği tarım sigortasıdır. Söz konusu kanun çerçevesinde akdedilecek tarım sigortası sözleşmelerinin tabi olacağı esaslara ilişkin bilgilere Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş.'nin (www.tarsim.org.tr) web adresinden ulaşılabilirsiniz.

TARSİM kapsamında sigorta yaptıran üreticilerimizin ödeyecekleri sigorta priminin %50'si, bitkisel ürünlerde don teminat priminin ise %66’sı Devlet tarafından karşılanmaktadır.

Özellikleri

Devlet Destekli Tarım Sigortaları kapsamında,

  • Bitkisel Ürün Sigortalarında,sigortalı tarafından ödenecek primin %25'i peşin alınıp, kalan prim tutarı en geç hasat sonunda tahsil edilmektedir(Bankamızdan yapılan poliçelerde peşinat alınmamaktadır).
  • Sera Sigortalarında, sigortalı tarafından ödenecek primin %25'i peşin alınıp kalan prim tutarı vadeli olarak tahsil edilmektedir.
  • Hayvan Hayat, Kümes Hayvanları, Arıcılık ve Su Ürünleri Sigortalarında, sigortalı tarafından ödenecek primin %25'i peşin alınıp; kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilmektedir.

Başvuru Kanalları

​​​​​​​