HÜSEYİN AYDIN

GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI

"Bir Bankadan Daha Fazlası" olmanın getirdiği sorumluluk duygusuyla sürdürülebilirlik önceliklerini tanımlayan Ziraat Bankası, dönüşüm süreci kapsamında etkin iş süreçlerini müşteri ve piyasa odaklı olarak pekiştirmeye 2015 yılında da devam etmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR
HÜSEYİN AYDIN

Ziraat Bankası, "Hep Birlikte Daha İleri" sloganı ışığındaki dönüşüm projesini başarıyla sürdürmektedir.

G4-1, G4-2

Değerli Ziraat Bankası Paydaşları,

Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerden dünyanın farklı coğrafyalarına ihracat gerçekleştirerek Türkiye için katma değer üreten şirketlere, Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerden farklı sektörlerde uzun süre değerli hizmetler verdikten sonra emekliye ayrılan çalışanlara kadar genişleyen sağlam bir müşteri tabanına sahip olan Ziraat Bankası, "Hep Birlikte Daha İleri" sloganı ışığındaki dönüşüm projesini başarıyla sürdürmektedir. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak hedefi doğrultusunda yürüttüğümüz faaliyetlerimize paydaşlarımızın sağladığı destek, tüm Ziraat Bankası çalışanları için güçlü bir motivasyon kaynağı olmaktadır.

Sürdürülebilirlik Odaklı Dönüşüm Sürecimiz

"Bir Bankadan Daha Fazlası" olmanın getirdiği sorumluluk duygusuyla sürdürülebilirlik önceliklerini tanımlayan Ziraat Bankası, dönüşüm süreci kapsamında iş süreçlerini müşteri ve piyasa odaklı olarak pekiştirmeye 2015 yılında da devam etmiştir. Rakipsiz piyasa konumunu geleceğe taşımak adına başarılı finansal performansını sürdüren Bankamız, toplam aktiflerini bir önceki yıla kıyasla %22,31 oranında artışla 302.848 milyon TL'ye, nakdi kredilerini ise %31,64 oranında artışla 186.813 milyon TL'ye yükseltmiştir. İstikrarlı bir biçimde artış gösteren iş hacmine paralel olarak Bankamızın kamuya ödediği vergi tutarı ise 1.083,4 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Müşterilerinin hayatına değer katmak adına ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmeye ve müşteri erişimini daha üst seviyelere taşımaya odaklanan Bankamız, 2015 yılında yurt içinde 112 yeni şube açarak coğrafi yaygınlığını daha da artırmış; yurt içi ve yurt dışındaki toplam şube sayısını 1.812'ye, ATM sayısını ise 6.573'e çıkarmıştır. İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Çağrı Merkezi gibi dijital kanallar ise bilgi teknolojilerindeki yenilikçi uygulamaları temel alan bir yaklaşımla en değerli varlığımız müşterilerimize sunulmaya devam edilmiştir.

Tarım Sektörü için Modern Bankacılık Çözümleri

Bankacılık sektöründeki güncel gelişmeler ışığında farklı müşteri segmentlerine yönelik ürün ve hizmetler geliştiren Ziraat Bankası, kuruluş misyonundan ödün vermeyerek tarım sektörüne yönelik güçlü desteğini 2015 yılında da sürdürmüştür. Tarım sektörünün finansmanı alanında köklü bir uzmanlığa sahip olan Bankamızın tarım sektörünün finansmanına yönelik kredileri 2015 yıl sonu itibarıyla 35,8 milyar TL'ye ulaşmış, kredili müşteri sayısı ise 634 bini aşmıştır. Bankamız tarım sektöründe uzun vade ve düşük faiz seçenekleriyle ülkemizin dört bir yanında çiftçilerin "çözüm ortağı" olmayı sürdürmüştür.

302,8 Milyar TL

ZİRAAT BANKASI'NIN TOPLAM AKTİFLERİ 2015 YILINDA 302,8 MİLYAR TL'YE YÜKSELMİŞTİR.

Ziraat Bankası, sektöründe en fazla yüksek lisans ve doktora yapmış çalışana sahip banka konumuyla rakipleri karşısında fark yaratmaktadır.

Üretime ve İhracata Odaklanan KOBİ'lerin Her Zaman Yanında…

Ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir kalkınması ve sermayenin tabana yayılması yolunda KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu ile yeni işbirlikleri geliştiren Ziraat Bankası, 2015 yılında da KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik kredi paketleri oluşturmuştur. Uluslararası fon sağlayıcı kuruluşlar nezdinde yüksek bir itibara sahip olan Bankamız, KOBİ'ler başta olmak üzere tüm reel sektör aktörleri için kaynak kullandırımlarını sürdürmüştür.

"Türk Bankacılık Sektörünün Okulu"

2015 yıl sonu itibarıyla 25.697 çalışana sahip olan Ziraat Bankası, sektöründe en fazla yüksek lisans ve doktora yapmış çalışana sahip banka konumuyla rakipleri karşısında fark yaratmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanına yayılan hizmet ağı için 2015 yılında 3.486 yeni çalışan istihdamı gerçekleştiren Bankamız, bünyesinde yer alan Bankacılık Okulu'nun yanı sıra köklü kurumsal kültürü sayesinde finans sektörünün ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağının yetişmesinde öncü roller üstlenmeyi sürdürmektedir.

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Kararlı Adımlar

Kurumsal bir vatandaş olarak faaliyetlerinden kaynaklı çevresel etkiyi asgariye indirmeye odaklanan Ziraat Bankası, 2015 yılında da; karbon emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği ve geri dönüşüm alanlarında çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını başarıyla yürütmüştür. "Kağıtsız Bankacılık" yaklaşımı çerçevesinde bilgi teknolojileri alanındaki yatırımlarımızla kağıt tüketimimiz asgariye inerken, 404 şubemiz sürdürülebilirlik konsepti ışığında yenilenerek enerji verimliliği ve doğa dostu malzeme kullanımı açısından uluslararası standartlara yükseltilmiştir. İstanbul Finans Merkezi'nde inşa etmeyi hedeflediğimiz Ziraat Kuleleri'nin de uluslararası çevresel sürdürülebilirlik standartları ışığında doğa-dostu bir teknoloji ile inşa edilmesi hedeflenmektedir.

35,8 Milyar TL

ZİRAAT BANKASI'NIN TARIMSAL ÜRETİME VERDİĞİ DESTEK TUTARI 35,8 MİLYAR TL SEVİYESİNE YÜKSELMİŞTİR.

Geleceğe Bakış

"Bir Bankadan Daha Fazlası" olmanın getirdiği sorumluluk duygusuyla köklü bir dönüşüm sürecini başarıyla yürüten Ziraat Bankası, kurumsal hedefleri doğrultusunda sağlam adımlarla ilerlemektedir. Bankamız, yurt içi piyasadaki lider konumu ile hızla gelişen yurt dışı organizasyonunu geleceğe taşımayı hedeflerken risk ve fırsatları etkin bir biçimde değerlendirerek paydaşlarımız için oluşturduğumuz değeri daha üst mertebelere yükseltmeyi hedeflemektedir. Tarım sektörüne yönelik finansman faaliyetlerinden KOBİ'lere sunduğumuz destek paketlerine, kağıtsız bankacılık projemizden faaliyetlerimiz kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara kadar geniş bir alana yayılan sürdürülebilirlik faaliyetlerimize ortak olan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ürettiğimiz ve paylaştığımız katma değerin artarak sürmesi dileğiyle.

Saygılarımla,

Hüseyin AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür