MUHARREM KARSLI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Türk bankacılık tarihinde kilometre taşı niteliğinde çok sayıda başarıya imza atan Ziraat Bankası, köklü kurumsal deneyimi ile sürekli gelişen uzmanlığı arasında güçlü bir sinerji yaratarak sürdürülebilir başarılar yakalamaktadır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MUHARREM KARSLI
G4-1, G4-2

Değerli Ziraat Bankası Paydaşları,

Hızlı bir dönüşüm geçiren günümüz dünyasında kalıcı değerler yaratmak gerçek anlamda deneyim ve uzmanlık gerektiriyor. Küresel ekonomide ciddi kırılganlıkların yaşandığı bu dönemde finansal aktörlerin bir taraftan güncel gelişmelere hızlı bir biçimde karşılık verecek dinamik bir organizasyon yapısına, diğer taraftan güncel risk ve fırsatları gelecek hedefleri açısından etkin bir biçimde değerlendiren profesyonelleşmiş bir kurumsal yönetim anlayışına ihtiyacı bulunuyor.

Sürdürülebilirlikle Özdeşleşen 153 Yıllık İstikrarlı Faaliyet Çizgisi

153 yıllık faaliyet geçmişiyle Türk bankacılık tarihinde kilometre taşı sayılabilecek çok sayıda başarıya imza atan Ziraat Bankası, köklü kurumsal deneyimi ile sürekli gelişen uzmanlığı arasında güçlü bir sinerji yaratarak sürdürülebilir başarılar yakalamıştır. 1,5 asrı aşan istikrarlı faaliyet çizgisiyle "sürdürülebilirlik" kavramıyla doğrudan özdeşleşen Bankamız, uluslararası platformlardaki sürdürülebilirlik çalışmalarını yakından takip ederek iş süreçlerinde önemli oranda katma değer artışına ulaşmıştır.

Bankamızın bu kapsamda gerçekleştirdiği çalışmaların paydaşlar nezdinde daha yakından tanınması ve örnek alınması için GRI (Küresel Raporlama Girişimi) G4 Kapsamlı (Comprehensive) ilkeleri ışığında hazırladığımız 2015 Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyu ile paylaşmanın kıvanç ve mutluluğunu sizlerle paylaşmak isterim.

Rakipsiz Deneyim ve Bilgi Birikiminden Güç Alan Sürdürülebilirlik Politikası

30 Eylül 2014 tarihinde Bankamızın Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Sürdürülebilirlik Politikası'nda da belirtildiği üzere, Ziraat Bankası sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik odaklı faaliyetleriyle paydaş haritasında yer alan kurumlar için değer oluşturmayı temel öncelik olarak belirlemiştir. "Bir Bankadan Daha Fazlası" olmanın getirdiği sorumluluk duygusuyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma sürecinde kilit görevler üstlenen Bankamız, dünyanın 18 ülkesinde 97 noktada faaliyet gösteren yurt dışı organizasyonunun yanı sıra yurt içindeki 1.786 şubesi ile Türkiye'nin en yaygın hizmet ağına sahip banka konumundadır. 33 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren Bankamız, rakipsiz deneyim ve kurumsal yetkinliklerini önemli bir rekabet üstünlüğüne dönüştürerek bir önceki yıla kıyasla %27,5 oranında artışla 5,2 milyar TL net kâr açıklamıştır.

5,2 Milyar TL

ZİRAAT BANKASI, BİR ÖNCEKİ YILA KIYASLA %27,5 ORANINDA ARTIŞLA 5,2 MİLYAR TL NET KÂR AÇIKLAMIŞTIR.

Ziraat Bankası sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik odaklı faaliyetleriyle paydaş haritasında yer alan kurumlar için değer oluşturmayı temel öncelik olarak belirlemiştir.

Ziraat'in "Dönüşüm" Süreci Devam Ediyor

Ziraat Bankası'nın başarılı performansını geleceğe taşımak adına 2012 yılında başlattığımız dönüşüm süreci, çalışanlarımızdan müşterilerimize tüm paydaşlarımızın güçlü desteğiyle "Hep Birlikte Daha İleri" sloganı ışığında altyapısal değişim ve kurumsal gelişim projeleriyle başarılı bir biçimde devam etmektedir. Bankamızın sürdürülebilirlik yaklaşımı açısından büyük önem taşıyan bu süreç ile birlikte müşterilerin finansal ihtiyaçlarını doğru kanaldan, doğru zamanda ve doğru değer önerisi ile karşılanması noktasında bilgi teknolojisindeki son gelişmelere göre yapılandırılmış güçlü bir kurumsal mimari inşa ediyoruz.

Ziraat Bankası'nın Odak Faaliyet Alanları

Kurumsal Bankacılık, Şube Bankacılığı ve Uluslararası Bankacılık alanlarına odaklanan Ziraat Bankası, güçlü bilanço ve operasyonel mükemmeliyet ilkelerinden ödün vermeden tarımsal destek kredilerinden KOBİ'lere yönelik destek paketlerine, kamunun sosyal destek ödemelerine aracılıktan yenilenebilir enerji projelerinin finansmanına kadar farklı alanlarda 2015 yılında çok sayıda sürdürülebilirlik uygulamalarına imza atmıştır.

Ödüller ile Pekişen Başarılı Performansımız

Ziraat Bankası, başarılı finansal ve operasyonel performansıyla farklı paydaş grupları tarafından takdir edilmenin yanı sıra uluslararası ve yurt içi platformlarda prestijli ödüllerle de buluşmaya devam etmiştir. Finans dünyasının saygın dergilerinden The Banker Dergisi tarafından sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite, risk ortamı ve kârlılık kriterleri ışığında gerçekleştirilen sıralamada "Batı Avrupa'nın En Sağlam 2. Bankası" seçilen Ziraat Bankası, Akademetre Araştırma tarafından yürütülen Bankacılık Sektörü Farklılaşma Unsurları Araştırması'nda "Türkiye'nin En Güvenilir ve Ülke Ekonomisine En Çok Katkı Sağlayan Bankası" seçilerek sağlam marka imajını pekiştirmiştir.

"Türkiye'nin En Güvenilir Bankası"

ZİRAAT BANKASI, AKADEMETRE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMADA "TÜRKİYE'NİN EN GÜVENİLİR VE ÜLKE EKONOMİSİNE EN ÇOK KATKI SAĞLAYAN BANKASI" SEÇİLMİŞTİR.

Geleceğe Bakış

Küresel ekonomideki güncel gelişmeleri dikkate alarak köklü dönüşüm sürecini sürdüren Ziraat Bankası, "Türkiye'de ve dünyanın her yerinde yaygın, güvenilir ve aynı kalitede hizmet sunma" vizyonu doğrultusunda önümüzdeki dönemde de "Bir Bankadan Daha Fazlası" olma kararlılığında olacaktır. Saygın kurumsal kimliğimizden ödün vermeden bilgi teknolojileri ve bankacılık alanındaki inovatif yaklaşımları etkin bir biçimde kurumsal yetkinliklerimiz arasına kazandırarak müşterilerimiz ve ülkemiz için gelecekte de değer üretmeye devam edeceğiz.

Ziraat Bankası'nın giderek daha büyük hedeflere odaklanan sürdürülebilirlik yolculuğunun 2015 uğrağındaki faaliyetlerimize koşulsuz destek sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki dönemde, aynı kararlılık ve şevkle 1,5 asrı aşkın başarı yolculuğumuza yeni halkalar ekleyeceğiz.

Saygılarımla,

Muharrem KARSLI
Yönetim Kurulu Başkanı