Girdi Alımına Yönelik Düzenlenecek Teminat Mektupları
# #

Girdi Alımına Yönelik Düzenlenecek Teminat Mektupları

Ziraat'ten gayrinakdi kredi desteği!

Genel Bilgiler

Üreticilerimize, hayvan, yem, gübre, ilaç, araç-gereç v.b. girdilerin vadeli alımına yönelik olarak gayri nakdi kredi ürünümüzdür.

Özellikleri

Girdi Alımına Yönelik Düzenlenecek Teminat Mektupları kapsamında;

  • Teminat mektubu talep ettikleri konuda faaliyet gösteren bir kurumun satıcısı veya bayii durumunda olmaması,
  • Teminat mektubunu yalnızca tarımsal amaçlı gereksinimlerini karşılamak üzere talep etmesi,
  • Girdi alımına yönelik teminat mektupları kesin ve azami 1 yıl vadeli olarak düzenlenmesi,

şartıyla üreticilerimize kredi ürünlerimiz sunulmaktadır.

Başvuru Kanalları

  • Tarımsal Yetkili Şubelerimiz
​​