2017 Yılı İçerisinde Zaman Aşımına Uğrayacak Yatırım Hesapları

06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik” in 22 inci maddesinde “Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve YTM'ye gelir kaydedilir” denilm​ektedir.

Bu çerçevede,  listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin zamanaşımı tarihinden önce şubelerimize  başvurmaları gerekmekte olup, listede belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması halinde hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler  Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

2017 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak olan yatırım hesaplarını görebilmek için tıklayınız.