# #

Yatırımcı İlişkileri

Ziraat Bankası’nın çalışan sayısı kaçtır?

30 30 Eylül 2017 itibariyle Bankanın 24.558 adet çalışanı bulunmaktadır.

Ziraat Bankası’nın kaç adet şubesi vardır?

30 Eylül 2017 itibariyle yurtiçinde 1.779 şubesi bulunan Banka, dünyanın 18 ülkesinde, 95 noktada faaliyet göstermektedir. Ziraat Bankası’nın 9 uluslararası iştirak bankası, 23 yurt dışı şubesi ve 1 temsilcilikten oluşan geniş bir yurt dışı hizmet ağı bulunmaktadır.

Ziraat Bankası’nın vizyon, misyon ve hedefleri nelerdir?

Vizyonumuz
Türkiye’de ve dünyanın her yerinde yaygın, güvenilir ve aynı kalitede hizmet sunan, herkesin ve her kesimin bankası olan, müşteri ve insan kaynağını en değerli aktifi olarak kabul eden, köklü geçmişine yakışır şekilde sürekli olarak fark ve değer yaratan, rakiplerinin örnek aldığı, her aşamada bir bankadan daha fazlasını vaat eden, evrensel, saygın ve piyasa değeri yüksek, lider banka olmaktır.

Misyonumuz
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerilerini sunan, yaygın şube ağı ve alternatif dağıtım kanalları ile geniş ürün ve hizmet yelpazesini toplumun her kesimine en hızlı ve en etkin şekilde ulaştıran, etik değerlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak dünya standartlarında sürdürülebilir karlılık ve verimlilikle faaliyet gösteren, müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutan bir banka olmaktır.

Stratejilerimiz

Herkes İçin Bankacılık

 • Müşterilerinin çalışmaktan huzur ve mutluluk duyduğu “Moral Banka” olmak,
 • Dünyanın her yerinde, aynı yüksek kalitede evrensel hizmet sunmak,
 • Tarımın, özellikle de endüstriyel tarımın finansmanını çok daha etkin yönetmek,
 • Yerel ve küresel dağıtım ağında organik büyüme sağlamak.

Etkin Bankacılık

 • Kurumsal müşteri portföyünde sektörel dağılım optimizasyonunu sağlamak,
 • Daha etkin kredi süreçleri ile kredi kalitesini proaktif yönetmek,
 • Etkin işletme ve gider yönetimini sağlamak.

Global Oyuncu

 • Dış ticaret işlemleri sektör payında hızlı gelişim elde etmek,
 • Müşterilerine küresel ölçekte değer sunmak,
 • Uluslararası finansal mimariye daha etkin entegre olmak,
 • Kuzey Afrika, Ortadoğu, Körfez Bölgesi ve Uzakdoğu pazarlarında var olmak.
Ziraat Bankası’nın ortaklık yapısı nedir?

Ziraat Bankası’nın tek hissedarı Türkiye Varlık Fonu’dur.

Ziraat Bankası’nın ödenmiş sermayesi ne kadardır?

Banka’nın sermayesi 5.600.000.000 Türk Lirasıdır. Bu sermaye her bir itibari değeri 1 tam TL olan 5.600.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış olup, tamamı Hazine tarafından taahhüt edilmiş ve tamamen ödenmiştir. Banka’nın tek hissedarı Türkiye Varlık Fonu’dur.

Ziraat Bankası’nın Genel Kurulu ne zaman yapılmaktadır?

Olağan Genel Kurul, Banka’nın hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir kere toplanır.

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu kimlerden oluşmaktadır?

Yönetim kurulu için Tıklayınız.

Ziraat Bankası ne zaman kuruldu?

Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Yugoslavya'nın Niş kenti valisi olan Mithat Paşa, çeşitli alanlarda başarılı çalışmalarda bulunmasının yanı sıra; çiftçilerin içinde bulundukları zor koşullara da yakından tanık olmuştur. Yaptığı araştırmalarla, bu alanda teşkilatlanmanın zorunlu olduğu ve çiftçilerin, tefecilerin elinden kurtarılması için devlet yardımının gerektiği ancak bu yardımın halk hareketiyle desteklenmesinin önem taşıdığı sonucuna varmıştır. Böylece 1863 yılında çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde devlet eliyle ve devlet himayesinde kurulan ve adına "Memleket Sandıkları" denilen organizasyon; milli bankacılığın ilk örneği olarak tarihe geçmiş ve Ziraat Bankası’nın temelleri atılmıştır. 15 Ağustos 1888'de Menafi Sandıkları'nın yerine işlevlerini üstlenecek modern finans kuruluşu olarak Ziraat Bankası resmen kurulmuş, o tarihte faaliyette bulunan Menafi Sandıkları da banka şubelerine dönüştürülerek faaliyete başlamıştır.

Ziraat Bankası’nın ana sözleşmesine ve yıllık faaliyet raporlarına nasıl ulaşabilirim?

Ziraat Bankası web sitesi “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​