Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Kredileri

KOBİ’lerin verimli yatırım projeleri ve ilgili işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayarak istihdam yaratma ve mevcut istihdamı koruma yetilerini arttırmak için Ziraat’ten yeni bir fırsat!

Özellikleri

  • 250’den az çalışan sayısı bulunan,
  • Yıllık cirosu 50 milyon EUR’dan, bilanço büyüklüğü ise 43 milyon EUR’dan az olan,
  • KOBİ’ler krediden faydalanabilir.
  • Kredi, yatırım ve işletme finansmanı olarak ikiye ayrılmaktadır.

Başvuru Kanalları