Ekonomimizin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için Bankamızın reel sektöre sağladığı imkanlara yenilerini eklemek üzere yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda; ayakkabıcılık sektörü ile ilgili imalat, ticaret ve satış dahil olmak üzere faaliyet zincirinin tamamını kapsayan “Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi” ürünü hayata geçirilmiştir.

Sektörde yer alan imalatçı firmalara;

  • İstihdamın devamını sağlamak üzere mevcut çalışan başına 50.000 TL’ye kadar,
  • İlave istihdam taahhüdünde bulunması durumunda ise, ilave istihdam başına 150.000 TL’ye kadar,

12 ay anapara ödemesiz, azami 60 aya kadar vadeli, düşük maliyetli, sektöre özel İstihdam Odaklı İşletme Kredisi;

Sektördeki toptan ve/veya perakende ticari faaliyette bulunan firmalara ise;

  • Bankamızın anlaşmalı imalatçı firmalarından yaptıkları mal alımlarında kullanılmak üzere 9 aya kadar anapara ödemesiz, 24 aya kadar vadeli Mal Alımına Yönelik İşletme Kredisi;

kullanma imkanı sağlanmıştır.

Bankamız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.

Detaylı bilgi için Şubelerimize başvurabilirsiniz.


Başvuru Kanalları