İhracat Taahhüdüm Yok, Ama Bankamda Kredim Var!

Döviz kredisi alternatifi olarak, ihracat taahhüdü olmaksızın YP geliriniz doğrultusunda döviz kuruna endeksli Borçlu Cari Hesap veya 6 ay vadeye kadar spot olarak borçlanabileceğiniz kredi ürünümüzdür.

Özellikleri

  • Dövize endeksli kredilerin vadesi azami 12 ay, spot dövize endeksli kredilerin vadesi ise azami 6 ay olacaktır.
  • Nakdî kredi limitiniz dâhilinde DEK alış kuru üzerinden TL olarak Borçlu Cari Hesap veya spot şeklinde kullandırılır.
  • İhracat taahhüdü gerektirmez.
  • Kredinin kullandırılmasında ve kapatılmasında Döviz Alım Belgesi (DAB) veya Döviz Satım Belgesi (DSB) düzenlenmez.

Başvuru Kanalları