Ekonomimizin daha da güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyümenin devamı açısından, istihdamı teşvik edici uygulamalar yolu ile en değerli üretim faktörü olan insan kaynağının üretim sürecine sağlayacağı katkının artırılması hedefiyle, kredibilitesi yeterli olan ve ilave istihdam sağlama potansiyeline haiz olan firmalara uygun koşullarda, düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik ürünler ve kolaylıklar paketi oluşturulmuştur.

1) İstihdam Odaklı İşletme Kredisi

Seçilmiş imalat sanayi veya emek yoğun hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren, ve 3 ay içinde en az 5 kişi istihdam artışını taahhüt eden müşterilerimiz yararlanabilecektir. Kredi, 12 aya kadar anapara geri ödemesiz, azami 60 ay vade ile TÜFE endeksli veya sabit faiz oranlı olarak kullandırılabilecektir.

2) Devam Eden Konut İnşaat Projeleri İstihdam Odaklı İşletme Kredisi

Hasılat Paylaşım Yönteminin uygulandığı, piyasa koşullarının bozulması veya müteahhit firmanın finansal sorunlar yaşaması nedeniyle tamamlanamayan projeler için, 24 aya kadar anapara geri ödemesiz, azami 60 ay vade ile kredi kullandırılabilecektir.

3) Yurt Dışı Müteahhitlik Sektörü İstihdam Odaklı İşletme Kredisi

Yurt dışında İnşaat - taahhüt projesi ihalesi kazanan müteahhit firmalardan, personel istihdamının en az % 75’inin Türkiye’den götürülecek iş gücü ile sağlanacağını taahhüt eden firmalar krediden yararlanabilecektir.

Detaylı bilgi için Şubelerimize başvurabilirsiniz.


Başvuru Kanalları