• Yatırım kredilerinde; 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz azami 10 yıl vade uygulanabilecektir. Yatırım kredileri için azami kredi tutarı 150 Milyon TL’dir. İşletme kredilerinde; 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz azami 5 yıl vade uygulanabilecektir. İşletme kredileri için azami kredi tutarı 30 Milyon TL’dir.
  • Paket kapsamında nakdi kredilere değişken faiz oranları uygulanacaktır.
  • DİBS Endeksli Değişken Faiz Oranları; 0-2 yıl vade için 2 yıl vadeli DİBS+% 1,00,  2-5 yıl vade için 5 yıl vadeli DİBS+% 2,00, 5-10 yıl vade için 10 yıl vadeli DİBS+% 3,00 şeklindedir.
  • TÜFE Endeksli Değişken Faiz Oranları; 0-2 yıl vade için TÜFE+% 2,00, 2-10 yıl vade için: TÜFE+% 3,00 şeklindedir.
  • Faiz oranları kredi vadesi boyunca yılda bir kez güncellenecektir.
  • Kullandırım komisyonları; 0-2 yıl vade için % 1,00, 2-5 yıl vade için % 1,50, 5-10 yıl vade için % 2,00 şeklindedir.
  • Gayrinakdi kredilere (teminat mektubu, akreditif, garanti mektubu vb.) cari komisyon oranları üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.