• Yatırım kredilerinde; 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz azami 10 yıl vade (azami 12 yıl vadede ) uygulanabilecektir. Yatırım kredileri için azami kredi tutarı 150 Milyon TL’dir. İşletme kredilerinde; 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz azami 5 yıl vade uygulanabilecektir. İşletme kredileri için azami kredi tutarı 30 Milyon TL’dir.
  • Paket kapsamında nakdi kredilere değişken veya sabit faiz oranları uygulanacaktır.
  • TLREF Endeksli Değişken Faiz Oranları; 0-7 yıl vade için TLREF+% 1,50; 7-12 yıl vade için: TLREF+% 2,00 şeklindedir.
  • 25.12.2019’dan itibaren faiz oranları kredi vadesi boyunca 6 ayda bir kez güncellenecektir.
  • Kullandırım komisyonları; 0-2 yıl vade için % 1,00, 2-5 yıl vade için % 1,50, 5-12 yıl vade için % 2,00 şeklindedir.
  • Gayrinakdi kredilere (teminat mektubu, akreditif, garanti mektubu vb.) cari komisyon oranları üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.