KOBİ’lere Destek, 2021 TOBB Nefes Kredi Paketi Ziraat’te!

İşletmenizin nakit ihtiyaçlarına özel, TOBB ve Hazine destekli KGF teminatlı Nefes Kredisi Ziraat’te!

Bankamıza yapacağınız kredi başvurusu ile Hazine destekli KGF teminat desteği sağlanarak, 6 ay geri ödemesiz toplam 18 ay vadeli kredi paketinden yararlanabilirsiniz.

Kimler Yararlanabilir?

  • KOBİ vasfını haiz,
  • Ticaret ve Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret odalarından birine veya Ticaret Borsasına kayıtlı olan,
  • 31.12.2020 tarihi itibariyle önceki yıla göre %25 ve üzerinde gelir kaybı yaşayan ve mali verilerinde bu kaybı belgeleyen

gerçek/tüzel kişi işletmeler yararlanabilecektir. 01.01.2019 tarihinden sonra kurulmuş işletmeler için ciro kaybı koşulu aranmayacaktır.

Başvuru tarihi itibariyle kendisinin ve grup firmalarının Bankamız kayıtlarında iflas, iflas ertelemesi, fesih, konkordato kaydı olmayan, elde edilebilen son Risk Merkezi verilerine göre takipte kredisi bulunmayan müşterilerimiz KGF kefaletinden yararlanabilecektir.

Özellikleri

2020 yıl sonu cirosu
0 – 1 Milyon TL arasında olan işletmeler 50.000,-TL’ye kadar
1 – 10 Milyon TL arasında olan işletmeler 200.000,-TL’ye kadar kredi kullanabilecektir.

Nefes Kredi Paketi faiz oranı yıllık sabit %17,50 olarak uygulanacaktır.

Nefes Kredi Paketi 6 ay anapara ve faiz ödemesiz dönemli, toplam 18 ay vade ile sunulmaktadır.


Başvuru Kanalları