Bu sigorta ile, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.

Prim Desteği

  • Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır.

Kapsam

  • Kümes hayvanları

Teminat Paketi

Geniş Kapsam

Bu sigorta ile teminat verilen kümes hayvanlarında;

  • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
  • Her türlü kaza ve zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler,
  • Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar,

teminat altına alınır.

Dar Kapsam (Hastalık Hariç)

Bu sigorta ile teminat verilen kümes hayvanlarında;

  • Her türlü kaza ve zehirlenmeler,
  • Hortum, fırtına, deprem, heyelan ile sel ve su baskını,
  • Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler,

nedeniyle, sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

Koşullar

  • Geniş Kapsamlı tarife için Bio-Güvenlik önlemleri ve hijyen kurallarının sağlanmış olması.