Hayallerini Büyütmek İsteyen Gençlere, Devlet Desteğine İlave İşletme ve Yatırım Kredisi Olanakları Ziraat'te!

16.02.2016 tarih ve 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında hibe almaya hak kazanan genç üreticilere, Bakanlık tarafından onaylanan hibe tutarının 3 (üç) katına kadar Proje Kredisi ile Hibe Tutarı ve Proje Kredisi toplamıyla oluşturulan kapasiteye göre belirlenecek tutarda İşletme Kredisi kullanma imkânı sunuyoruz.

Özellikleri

  • Büyükbaş / küçükbaş / kanatlı hayvan ve arı yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı sebze ve muz yetiştiriciliği ile kültür mantarı üretimi kapsamındaki belirli konularda işletme ve yatırım kredisi kullanabilirsiniz.
  • İşletme kapasitesi ile uyumlu olmak üzere, yukarıda belirtilen üretim konularında ihtiyaç duyulan, canlı hayvan alımı, alet / makine temini ile üretim konusu bazında belirlenen yem, ilaç, gübre işçilik vb. giderler krediye konu edilebilir.

Ancak, aşağıda belirtilen harcamalar Hibe Programı kapsamında olmadığı için krediye konu edilememektedir:

  • Sera yapımına yönelik inşai yatırımlar ile basınçlı sulama sistemleri için ihtiyaç duyulabilen su deposu dışındaki inşaat yatırımları
  • Arazi alımı
  • İşletme satın alımları (besi çiftliği, süt çiftliği, kurulu sera vb.)
  • Traktör alımları

Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz.


Başvuru Kanalları