Ziraat'ten Organik Tarım Üreticilerine Özel Kredi!

"Organik Tarım Kanunu" ile "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" esasları dâhilinde, organik tarımsal ürün ve/veya organik tarımsal girdi üretimi yapan; bunun yanında ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan ve/veya bu faaliyetleri yapacak olan gerçek / tüzel kişi üreticilere, sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak sunulan kredilerimizdir.

Organik tarım metoduyla üretim yapmak ve/veya organik girdi üretimi konusunda faaliyet göstermek isteyen üreticilerin; yetkilendirilmiş kuruluşlarla yaptıkları sözleşmeleri, kredi talepleri sırasında Bankamız şubelerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Özellikleri

  • Organik Tarım Kredileri kapsamında yatırım ve işletme kredisi ürünlerinden faydalanabilirsiniz

Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz.


Başvuru Kanalları