Ziraat Bankası ile Çalışan KOBİ ve İşletmelere En Uygun Dünya Bankası Kredileri!

KOBİ’lerin kâr karlılık ve verimliliklerinin artırılması, büyük işletmeler ile KOBİ’ler arasındaki açığın kapatılması, reel sektörün desteklenmesi ve ülkemizin daha az gelişmiş bölgelerindeki müşterilerimiz tarafından finansmana erişimin kolaylaştırılması amacıyla; Ziraat Bankası, proje ve işletme finansmanı ihtiyaçlarına yönelik uygun faiz ve uzun vade imkânları sağlayan, Dünya Bankası kaynaklı kredi ürünü sunuyor.

Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi

Özellikler

  • Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi, Ziraat Bankası ile çalışan küçük ve orta ölçekli işletmeler için enerji tasarrufuna yönelik yatırımların finansmanına katkı sağlamak amacıyla, yine uygun faiz ve uzun vade seçenekleriyle kullanılmaktadır.
  • Ziraat Bankası ile çalışan azami 50 milyon EUR net satış hasılatı ve 250’den az çalışana sahip KOBİ’ler ile net satış hasılatı üst limiti olmaksızın çalışan sayısı 250 ile 1.500 arasında olan orta ölçekli işletmelerin enerji maliyetlerini azaltacak yatırım finansman ihtiyaçları; Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi ile anapara ödemesiz dönemli olarak, sekiz yıl vadeye kadar ulaşan, üç ay, altı ay ve yılda bir geri ödeme seçenekleri ile karşılanabilmektedir.
  • Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi ile finanse edilen yatırımda aranılan temel özellik; Ziraat Bankası müşterinin yapacağı yatırım sonucunda minimum %20 enerji tasarrufu elde etmesi veya yatırımdan elde ettiği getirinin minimum %50’sinin enerji tasarrufundan sağlanmış olmasıdır.
  • Fatura karşılığı kullandırılan üst limiti KOBİ müşterilerimiz için 3,5 Milyon USD ve orta ölçekli firmalarımız için 5 Milyon USD’dir. Müşterilerimiz, bu limitler karşılığında diğer para birimleri üzerinden de finansmana erişebilmektedirler.

Başvuru Kanalları