Ticari Paket Sigorta Poliçesi; betonarme ve yığma kagir yapı tarzında ve inşaatı tamamlanmış bina ve/veya bu binalardaki kıymetlerin uğrayacağı zararları ilgili genel ve özel şartlar dahilinde teminat altına alır.

Bu ürün sınai üretim faaliyetinde bulunmayan daha ziyade alım satım, hizmet vb. ticari sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için teminat sağlamaktadır.

Zorunlu Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Hırsızlık
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler-Terör (GLKHH-KNH-Terör)
 • Yangın mali sorumluluk
 • Yer kayması,
 • Sel-su baskını
 • Ek teminat grubu
 • Enkaz kaldırma
 • İşyeri yardım teminatı

İsteğe Bağlı Teminatlar

 • Deprem
 • Kira kaybı
 • Dolu
 • Hırsızlık
 • Deniz taşıtları çarpması
 • Cam kırılması
 • Ferdi kaza
 • Taşınan para
 • Emniyet-i Suistimal
 • Makine Kırılması
 • Emniyet-i suistimal
 • Hukuksal koruma
 • Elektronık cihaz
 • Makine kırılması
 • İşveren Mali Mesuliyet
 • 3. Şahıs Mali Mesuliyet