Ziraat ile İyi Tarım!

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması ve tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanmasına yönelik "İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik" esasları dahilinde, bireysel (gerçek veya tüzel kişilik) veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında, iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun tarımsal faaliyette bulunan / bulunacak olan, bu işte yetkili kuruluşlarla sözleşme imzalayan üreticilere sunulan kredilerimizdir.

Özellikleri

  • İyi Tarım Uygulamaları Kredileri kapsamında yatırım ve işletme kredisi ürünlerinden faydalanabilirsiniz

Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz.​​​​


Başvuru Kanalları