​​

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Nedir?

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, gençlerin tarıma olan ilgisini arttırmak, başvuru koşullarını taşıyan gençlere beli​rli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak üzere Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan, Banka – üniversite - kamu ve özel sektör işbirliğine dayalı bir eğitim programıdır.

HEMEN BAŞVUR

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi,

Amacı Nedir?

 • Gençlere tarım alanında yeni istihdam ve iş alanları açmayı,
 • Gençlere tarımda bilerek yatırım ve üretim yapmayı öğretmeyi,
 • Halen tarımsal üretim yapan gençlerin teknik ve finansal bilgi düzeyini arttırmayı,
 • Eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmeyi
 • Tarımın geleceğinde söz sahibi olacak gençleri bugünden kazanmayı amaçlamaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

 • Üretim konusuyla ilgili teknik bilgisini arttırmak,
 • Yeni tarımsal yatırım yapmak,
 • Mevcut tarımsal işletmesini büyütmek veya geliştirmek,
 • Bir tarımsal işletmede çalışmak isteyen ve başvuru koşullarını taşıyan Genç Çiftçiler ve Genç Çiftçi adayları yararlanabilir.
 

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Türkiye'de yerleşik olmak
 • 18 yaşını tamamlamış – 30 yaşından gün almamış olmak
 • Eğitim verilecek konularda tarımsal faaliyet yapmayı veya mevcut tarımsal faaliyetini büyütmeyi ya da bir tarımsal işletmede çalışmayı istemek
 • Asgari lise mezunu olmak
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da muaf olmak
 • Medeni haklarını kullanma hakkına sahip olmak
 • Kredi kullanmasına engel bir durumu olmamak

Başvurularda Kimlere Öncelik Verilecek?

 • Kadın çiftçiler/çiftçi adayları
 • Tarımla ilgili teknik lise veya üniversite mezunları
 • ​Ailesine ya da kendisine ait tarım işletmesinde çalışanlar
HEMEN BAŞVUR
 
 

Eğitim Süreci Nasıldır?

Düzenlenecek programlar teknik eğitim ve staj aşamalarından oluşmaktadır.

Azami beş hafta sürecek teknik eğitimler, eğitimin düzenleneceği yerde bulunan ve Ziraat Bankası'nın belirleyeceği üniversitelerin teknik bölümleri tarafından verilecektir. Azami üç hafta sürecek stajlar ise Ziraat Bankası ve ilgili üniversite tarafından belirlenecek çiftliklerde ve/veya ilgili üniversitenin uygulama işletmelerinde yapılacaktır.

Her biri 20 kişilik sınıflar halinde düzenlenecek eğitimler haftanın altı günü devam edecek ve devam zorunluluğu bulunacaktır. Teknik eğitim ve staj sırasında/sonunda katılımcılar sözlü/yazılı sınava tabi tutulacaktır.

Eğitim ücretli mi?

Eğitim için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Tüm eğitim ve eğitim materyalleri ile ilgili masraflar Ziraat Bankası tarafından karşılanmaktadır.*

(*)Eğitim boyunca katılımcılara belirli miktarda yemek ücreti ödenecek, konaklama ihtiyacı olması halinde anlaşmalı otellerdeki konaklama giderlerine katkı yapılacak ve eğitim süresince ücretsiz olarak hayat ve sağlık sigortası yaptırılacaktır.

Hangi Konularda Eğitim Verilecek?

Eğitim konularının, ülkemizde özellikle kaliteli yatırıma, üretime ve ara elemana ihtiyaç duyulan alanlar olması hedeflenmektedir. Bu amaçla öncelikli olarak Büyükbaş Süt Hayvancılığı konusunda eğitimlere başlanacak daha sonra farklı konularda da eğitimler düzenlenecektir.

Eğitimin İçeriğinde Neler Var?

Eğitim boyunca akademik bilgilerin yanısıra ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik pratik bilgiler verilecek ve konularında uzman kişilerin katılımı ile eğitimler desteklenecektir.

Üretim Konusuna Özel Teknik Bölüm

 • Faaliyetin tanıtımı
 • Faaliyetle ilgili (bitki, hayvan, bina, makine ekipman vb.) unsurlar
 • Yatırım ve iş süreçleri ile bunların yönetimi
 • Üretim, pazarlama, satış zinciri, gıda güvenliği

Ortak Konular

 • Yatırım analizi ve yatırım kararı verilmesi
 • Finansal okuryazarlık
 • Finansman (kredi – teşvik – hibe ve destekler)
 • İşletme/çiftlik yönetimi ve kayıt sistemi
 • Tarım sigortaları
 • Ortak iş yapma kültürü

Hangi Şehirlerde Eğitim Olacak?

Programa Adana, Antalya, Bursa ve İzmir illeri için başvurular alınmaktadır.

Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası Ne Kazandıracak?

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası, Ziraat Bankası ve eğitimi veren üniversitenin onayını taşıyacaktır. Bu yönüyle her şeyden önce programı başarıyla tamamlayıp, Sertifika almaya hak kazanan Genç Çiftçiler için hayat boyu önemli bir referans olma niteliği taşımaktadır.

Sertifika almaya hak kazanan Genç Çiftçiler, kendi yatırımlarını yapmak için Ziraat Bankası'nca uygun koşullarla sunulan kredilerden yararlanarak yatırım yapmak suretiyle kendi işletmelerine sahip olabilecektir. *Yeni yatırım yaparak kendi işletmesini kurmak için, Başarı Sertifikası almaya hak kazanmış en az iki Genç Çiftçinin birlikte yatırım yapması gerekmektedir.

Aile işletmesinde ya da kendi adına mevcut işletmesinde tarımsal faaliyet yapmakta olan ve Sertifika almaya hak kazanan Genç Çiftçiler de işletmelerini geliştirmek için Ziraat Bankası tarafından uygun koşullarla sunulan kredilerden yararlanabileceklerdir.*

Bir tarım işletmesinde çalışmak isteyen gençler ise Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası'nın referans özelliği ile çiftliklerde iş bulabilme imkanına kavuşabileceklerdir.

(*) Bankaca sunulan kredilerden, Ziraat Bankası'nın esas ve usullerine göre yapılacak değerlendirmeler sonucunda olumlu bulunanlar yararlanabilecektir.

Kimler Başarı Sertifikası Alabilecek?

Katılımcılar teknik eğitim ve staj sırasında/sonrasında yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak, programı başarı ile tamamlamaları halinde Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası almaya hak kazanabileceklerdir.