Nijerya tarım ihracatını artırmak için tarım ekim bölgelerine yönelik çalışmalara başladı. Projenin USD 1 milyar değerinde bir maliyetinin olması bekleniyor.

Nijerya tarım ihracatını artırmak için tarım ekim bölgelerine yönelik çalışmalara başladı. Projenin USD 1 milyar değerinde bir maliyetinin olması bekleniyor.

Tarımda önemli bir potansiyele sahip olan Nijerya’daki yatırıma, Türk yatırımcıların USD 250 milyonla öncülük etmesi planlanıyor.

Bu yatırımın gelecek sene Haziran ayında başlaması beklenmekte. Türk yatırımcıların katkısıyla başlayacak bu tarım bölgelerin, ülke geneline de yayılması amaçlanıyor.

Ülkede petrol üretimindeki gerileme ve tarımdaki yavaşlama büyümedeki zayıflığı beraberinde getirmiş durumda. Hükümette tarıma yönelik yatırımlarını artırarak ekonominin petrole olan bağımlılığını azaltmayı amaçlamakta.

Her ne kadar petrol fiyatları bu sene toparlanma eğiliminde bir görünüm sergilese de ülkede üretim sahalarının zaman zaman saldırıya uğraması faaliyetlerinde aksaklığa neden olmakta.

Ülkede yıllık bazda %20’lerde olan gıda enflasyonuna da uzun vadede olumlu yansıyabilecek bir gelişme olarak da değerlendirebiliriz.