​​

Suudi Arabistan, 2017 yılının ilk iki çeyreğinde daraldıktan sonra harcamaları artırarak genişletici politika sözü verdi. Bütçe açığı/GSYH oranının bu sene, 2016 yılındaki %12,8 seviyesinden %8,9’a daralması yetkililere gelecek sene için manevra alanı sağladı.

Yetkililer petrol ve petrol dışı sektör gelirlerinin artacağını ve 2018 yılında bütçe açığındaki daralmanın sınırlı da olsa devam edeceğini düşünüyor. Yetkililer, harcamaları artırma sözüyle  birlikte  dengeli bütçe sözünü verdikleri 2019 yılını 2023’e çekti. Bu durum ekonomiyi mali politikalarla destekleyeceklerine referans vermekte.

 • 2014 yılında petrol fiyatlarındaki keskin düşüş sonrası petrole bağımlılığını azaltmayı amaçlayan yetkililer petrol dışı gelirin 2017 yılında 256 milyar Riyal’den 291 milyar Riyal’e yükselmesini bekliyor. Petrol dışı sektörün bu sene %1,5 büyümesi bekleniyor.
 • Suudi Arabistan, özel sektörün ekonomideki rolünü artırmayı amaçlıyor ve bu gelişmeler ışığında da geçtiğimiz hafta özel sektörün rekabet gücünü artırmak için 19 milyar dolar değerinde yeni girişim paketi açıkladı. Böylece küçük ve orta ölçekli işletmelerin GSYH içerisindeki payının 2030 yılına kadar %20 seviyesinden %35’e yükseltilmesi amaçlanıyor.
 • Suudi Arabistan 2018 yılı için petrol gelirlerini de 480 milyar Riyal’den 492 milyar Riyale yükseltti.  2017 yılında petrol gelirlerinin 440 milyar Riyal olması bekleniyordu. OPEC’in petrol kesintisini uzatmasıyla birlikte yetkililer petrol gelirlerinin artacağını düşünüyor.
 • 2017 yılında 926 milyar Riyal harcama gerçekleştiren Suudi Arabistan 2018 yılı için harcamalarını 978 milyar Riyal planlamakta.
 • Bütçe açığının 2018 yılında 195 milyar Riyal olması planlanırken; yetkililer 2018 yılında açığın daha da iyileşerek %8’in altına gerilemesini bekliyor.  Beklenti:-%7,3
 • 2015 ve 2016 yılında bütçe açığı/GSYH oranı %15’leri aşmıştı. Yetkililer kemer sıkma programlarıyla ve petrol fiyatlarının toparlanmasıyla bütçe açığını kısmen iyileştirmiş durumda. Öyle ki 2014 yılında petrol fiyatlarındaki keskin düşüş sonrasından bu yana ilk kez oran %10’un altına geriledi. (Suudi Arabistan, Eylül 2016’da kemer sıkma programları çerçevesinde devlet memur maaşlarında kesintiye gitmiş ancak Nisan 2017’de tekrar artırılmasına karar vermişti. )
 • 1980 yılından bu yana ortalama %2,2 büyüme kaydeden Suudi Arabistan 2016 yılında %1,7 ile ılımlı bir büyüme gerçekleştirmişti.
 • 2017 yılının ilk iki çeyreğinde ise ekonomi sırasıyla %0,5 ve %1 daraldı. Bu durumda iyileşen bütçe açığı sonrası yetkilileri büyümeyi destekleyici daha gevşetici politikalara yönlendirmekte.
 • 2017 yılında %0,5 daralma bekleyen yetkililer 2018 yılında ekonominin %2,7 büyümesini öngörüyor.
 • Brent petrol fiyatının USD 60 üzerinde tutunması ve bütçe açığındaki iyileşme hükümetin büyümeyi desteklemek için daha katma değerli unsurlara yönelmesine alan tanıyacaktır.
 • Suudi Arabistan Ocak ayında yerel benzin fiyatlarını %80 artırmayı planlıyor. Böylece ulaştırma alanında verdiği teşvikleri azaltmayı amaçlıyor.  Bu vasıtayla sübvanse edilen yerli enerji ürünlerinin kademeli olarak uluslararası seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

​​​