Azerbaycan Merkez Bankası gelecek yıl enflasyonun %6 seviyesine yavaşlayabileceğini düşünüyor. Ekim ayında TÜFE %13,7 seviyesinde bulunuyor. Bu seneki yüksek baz etkisi ve para birimi Manat’ın stabil seyri gelecek sene enflasyondaki aşağı yönlü harekete destek verecek ana unsur.

Geçtiğimiz günlerde yetkililer 2017 yılına ilişkin büyüme tahminini, %1’den %0,3’e aşağı yönlü revize etti. Ekonomi, 2016 yılında %3,8 daralmıştı.

Bununla birlikte petrol dışı ekonomideki pozitif gelişmelerin etkisiyle bu sektörün %2,6 büyümesi bekleniyor.

Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantısı 18 Şubat’ta.

Ülkede dış ticaret dengesi bu sene iyileşme trendinde. Geçtiğimiz sene Eylül ayında USD 700 milyon seviyesinde olan dış ticaret fazlası bu sene aynı dönemde USD 2,1 milyara yükseldi. Ancak hala 2011-2015 döneminin ortalaması olan USD 12,6  milyarın çok altında.

Ülkenin petrol üretiminin yanında pamuk üretimine yöneldiği gözlenmekte. Öyle ki pamuk üretimini teşvik amacıyla üreticilere kolaylıklar sağlanmakta. 2014 yılında petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün ekonomiyi zora sokması ardından ülke petrol dışı ekonomisini güçlendirmeye çalışıyor.

Her ne kadar petrol üretimi kadar pamuk üretiminin katma değer yaratmadığı düşünülse de işgücü açısından istihdam piyasasını önemli bir biçimde destekleyen bir sektörün parçası.