​​

Mısır

28 Aralık’ta Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak.

Mısır ekonomisi, devalüe edilen Pound’un olumsuz ve olumlu etkilerini barındırdığı bir yılı geride bıraktı.

 • Kasım ayında Pound’un devalüe edilmesinden sonra 2017 yılında Mısır dış ticaret dengesinde 2015-2016 ortalamasına göre %20’lik bir iyileşme görüldü. 2015-2016 döneminde ortalama USD 40 milyar civarında olan dış ticaret açığı, 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde ortalama USD 32 milyara gerilemiş durumda.

 • Pound’daki değer kayıpları her ne kadar dış ticaret tarafına olumlu yansısa da yıllık enflasyonun %13’lü seviyelerden %30’lu seviyeleri aşmasına neden oldu. Kurun birikimli etkileri ve yetkililerin sübvansiyonlarda azaltıma gitmesi enflasyonu yukarı çekti. Yılı kapatmaya hazırlanırken; enflasyon Kasım ayında baz etkisinin katkısıyla düşüşe geçti. Baz etkisinin 2018 yılının genelinde etkili olmasını ve Kasım ayında %30,8 seviyesinden %26’ya gerileyen enflasyonun düşüşünü sürdürmesi beklenmekte.
 • Bu hafta ayrıca ülkenin üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme verisi açıklanacak. Ekonomi, ikinci çeyrekte %7,3 büyüme ile Bloomberg veri setinin uzandığı 2012 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. IMF, bu görüntüyle uyumlu olarak ülkenin 2018/2019 mali dönemine göre ekonominin %5,3 büyüyeceği beklentisini %5,5’e yukarı yönlü revize etmiş durumda.
 • Ülke, sübvansiyonlardaki azaltımla enflasyona yukarı yönlü baskı yapsa da bütçe tarafında iyileşmenin kapısını açmış durumda. Öyle ki bütçe açığı/GSYH oranı bir yıl önceki %10,9 seviyesinden %9,5’e gerilemiş durumda.
 • Yılı bitirmeye hazırlanırken; IMF ülkenin kredisinin üçüncü dilimi olan USD 2 milyarı almasını onayladı. Ardından 4. dilim kredinin de Haziran ya da Temmuz ayında alınması ve toplamda USD 8 milyara ulaşması beklenmekte. (IMF, 2016 yılında 3 yıl vadeli 12 milyar dolarlık kredi talebini onaylamıştı.)
 • Yukarıda bahsettiğimiz üzere baz etkisinin ve Mısır Pound’un görece stabil seyri gelecek yıl enflasyondaki düşüşe izin vermekte. Bu ortamda Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlaması için gerekli manevra alanını oluşturmakta. Ancak IMF’nin enflasyondaki olası ısınmaya karşı temkinli olmaları gerektiği yönünde telkin verdiği gözlenmekte.

 Rusya

29 Aralık’ta yılın son ayına ait enflasyon rakamı açıklanacak.

Ayrıca imalat PMI verileri ve üçüncü çeyrek büyüme verisinin nihai hali izlenecek.

Rusya ekonomisi, 2017 yılını GOÜ’ler tarafında makroekonomik veri açısından en iyi gelişmelerle tamamlayan ülkelerden biri oldu.

 • Enflasyon yılın başındaki %5 seviyesinden yarısına kadar geriledi ve yılı %4 olan hedefin altında kapatmaya hazırlanıyor.
 • Ocak ayında %5,6 seviyesinde olan işsizlik oranı Kasım ayında %5,1’e geriledi. İşsizlik oranı, Kasım dönemi olmasına karşın mevsimselliğin etkisinin beklendiği bir ortamda sabit kaldı ve %5,1 gerçekleşti. %5,1 seviyesi tarihi düşük seviye olan %4,8’e yakın seyretmekte.
 • İşsizlik oranında 2017 yılındaki 0,5 puanlık iyileşmeyle sıkılaşan istihdam piyasasının ve gerileyen enflasyonun etkisiyle reel ücretlerde 4 yılın en yüksek seviyelerinde bulunuyor. Ücretlerdeki artışın kalıcılığı önümüzdeki süreçte, ücret maliyeti açısından enflasyona baskı oluşturabilecek mi bu önemli. Önceki dönemleri incelediğimizde genel olarak ilişki yönlerinin zayıf olduğu gözlenmekte.

 • Komşu ülkelerin işsizlik oranlarındaki seyre baktığımızda, Gürcistan’ın 2013 yılından itibaren işsizliği %15’lerden %11’lere doğru çektiği ve yakın dönemde en belirgin iyileşmeyi kaydeden ülke olduğu görülüyor.

 • Artan ücretler ve işsizlik oranının sabit kalması hanehalkı harcamalarının devamı için iyi bir işaret. Enflasyonun hedefin altında seyretmesi, kademeli faiz indirimleri ve petrol fiyatlarındaki olumlu seyir tüketici güveni kanalından hanehalkı harcamalarını desteklemekte. Bu gelişmeler ışığında 2017 yılında tamamıyla resesyondan çıkan ekonominin, 2018 yılında iktisadi faaliyet tarafında pozitif görünümünü sürdürmesi beklenmekte.
 • 2018 yılında Rusya’da yapılacak Dünya Kupasının ve Mart ayında yapılacak Başkanlık seçimlerinin öncesi ekonomiye harcama ve yatırım kalemi tarafından desteğin sürmesi büyümenin 2017 yılından daha iyi bir rakamda gerçekleşmesine olanak verebilir.

Bulgaristan

29 Aralık’ta Kasım ayına ait bütçe dengesi açıklanacak.

2017 yılında Bulgaristan ekonomisi, mali konsolidasyonla birlikte sağlıklı bir biçimde büyümeye devam etti.

 • Bulgaristan ekonomisi, güçlenen tüketici güveni sayesinde yurtiçi talep ve yatırımlar aracılığıyla yılın ilk yarısına göre üçüncü çeyrekte ivmelenmiş durumda. 2016 yılında büyümeye net ihracatın katkısı artarken; 2017 yılında büyüme kompozisyonu içerisindeki payının sınırlı azaldığı gözleniyor. Buradaki kaybın yatırımlar tarafından dengelendiği görülmekte. 2016 yılının ikinci çeyreği ile 2017 yılının birinci çeyreği arasında daralan yatırımlar, 2017 yılının geri kalanında büyümeye pozitif katkı vermekte. İlgili dönemde ortalama %5,8 düşüş gösteren sabit yatırımların, son iki çeyrekte yıllık olarak ortalama %4 arttığı görülmekte. Yatırımlar sadece arttığı çeyreği olumlu etkilememekte. Pozitif etkisini ileriki çeyreklere de taşımakta.

 • Bu sene ihracatın büyüme içerisindeki payının nispeten azalmasıyla birlikte dış ticaret dengesindeki iyileşmenin sınırlandığı görülüyor. Cari denge/GSYH oranının da %5,3 ile 2016 yılında önemli bir biçimde iyileştikten sonra 2017 yılında %3’e doğru gerilemesi beklenmekte.

 • 2015 yılında borç stoğunda gözlenen keskin düşüş 2016 ve 2017 yılında, 2015 yılına göre sınırlı olsa da devam etmekte. Ekim verilerinde borç stoğunun, Nisan 2009’dan bu yana en düşük seviyeye ulaştığı görülüyor. Bütçe dengesindeki sıkı politika hükümet harcamalarına da yansımakta. 2017 yılının ilk çeyreğinde %6,7 artış gösteren kamu harcamaları son iki çeyrekte ivme kaybederek %1,2 artmış durumda.
 • Ekonomik görümünün iyileşmesiyle işsizlik oranının yılın başındaki %8,2 seviyesinden %6,9’a gerilemesi, vergi gelirlerini de desteklemekte. Bu durumda bütçe gelirlerini artıran bir unsur.
 • 2016 yılında negatif değerler alan enflasyon, bu sene deflasyon görünümünden çıkmış durumda. Yurtiçi talep ve artan petrol fiyatları ile enflasyon 2017 yılında pozitif değerlere yönelmiş durumda. Yıllık enflasyon %3 ile Şubat 2013’den bu yana en yüksek seviyede.