ABD GSYİH gününe Çin’den gelen sanayi karları ile pozitif tonda uyanıyoruz.

Ekonomik gelişmeleri yorumlarken başvurmayı sevdiğimiz kaynaklardan birisi musiki. Türk Sanat Müziği makamlarının nota dizilimleri ve ekonometrik zaman serilerinin (AR, MA, ARIMA, vb) korelogramları birbirlerine benzerler. Kendi müziğimize hakimiyet kadar Batı Klasik Müziği’ni de bilebilmeliyiz. Klasik müzikte basitçe parçaları tempolarına göre üçe ayırmak mümkündür: Hızlı “allegro”lar, sakin “adagio”lar ve hassas “andante”ler. Parçaların temposu gibi nasıl çalınacakları (icra edilecekleri) ayrı terimlerle belirtilebilir. Örneğin “allegro”nun yanına “deciso” geldiğinde parçanın “kararlı” çalınması gerekir. Keskin ve tane tane dokunuşlarla parçanın gücü artacaktır. Tıpkı klasik müzikte tempoların farklı şekillerde icrası gibi para politikasında da duruşların çeşitleri niteliklendirilebilir. Dün merkez bankası, para politikasındaki “sıkı duruş”unu “kararlı” hale getirerek güçlendirdi.

Karar metninde uygulanan politikanın gücüne ve zamanına ilişkin iki ana değişiklik gözlemledik:

1. “Kararlı” kelimesi eklenirken,
2.“Gösterge” kelimesin yerini “görünüm” kelimesi aldı.

“Kararlı” ifadesiyle uygulanan politika güçlendirilirken “görünüm” ifadesiyle daha uzun vade perspektifi ortaya çıktı. Merkez bankası “daha uzun süre ve daha sıkı” politikasını benimsiyor. Türkiye’de olası faiz indirimleri 2018 yılının ilerleyen dönemlerine ötelenmekte.

Çekirdek enflasyonun iki adet bileşeni bulunuyor: Temel mallar ve hizmetler. Temel mallar tüketici sepetinde %13,1 oranında ağırlığa sahip. Hizmetler ise %30,5 oranında. Temel mallar, kur değişiminden doğrudan etkileniyorlar (Şekil 1). Hizmet fiyatları ise enflasyon beklentileriyle şekillenmekte (Şekil 2). Geçtiğimiz yılın sonundaki kur şoku tamamlanmasına rağmen henüz çekirdek enflasyonda iyileşme başlamadı (Şekil 3). Çünkü sepette daha fazla ağırlığa sahip hizmet fiyatları artış hızlarını koruyorlar (Şekil 4). Hizmet fiyat artışında yavaşlamanın ortaya çıkması için Ocak ayındaki yeni yıl fiyat ayarlamalarının geride kalması lazım. İlaveten Türkiye’de beklentiler geçmiş verilere karşı hassaslar. Enflasyondaki gerilemenin Aralık verisinde ortaya çıkacağını düşündüğümüzde, beklentilerdeki iyileşmenin Ocak ayından önce başlaması kolay değil. Haliyle çekirdek enflasyondaki iyileşmenin de Mart ayı sonrasında belirginleşmesi mümkün. Merkez bankası çekirdek enflasyondaki dinamiklerin etkisiyle hem daha uzun bir gelecek dönemi hedeflerken hem de daha güçlü bir vurguyu seçmişe benziyor.

Şekil 1: Temel mal fiyatları ve kur ilişkisi.

Kaynak: TÜİK, Birleşmiş Milletler COICOP, Bloomberg, Ziraat

Şekil 2: Hizmet enflasyonu, fiyatlama davranışı açısından beklentilerle etkileşim halinde.

Kaynak: TÜİK, TCMB, Birleşmiş Milletler COICOP, Bloomberg, Ziraat

Şekil 3: Çekirdek enflasyonun seyri ve kur dinamiği.

Kaynak: TÜİK, Bloomberg, Ziraat

Şekil 4: Hizmet enflasyonu ile çekirdek enflasyon seyrinin karşılaştırması.

Kaynak: TÜİK, Birleşmiş Milletler COICOP, Bloomberg, Ziraat

Bunun Avrupa Merkez Bankası’ndaki (ECB) karşılığı, “daha düşük miktar ancak daha uzun süre”. Bir süredir tartıştığımız üzere ECB, bizim de katıldığımız Bloomberg anketindeki beklentiyle aynı şekilde varlık alımlarını 30 milyar Euro’ya indirirken, süreyi dokuz ay uzattı. Güncel kredi anketi Avrupa’da finansal koşulların her ülkede homojen dağılmadığını gösteriyor. Örneğin önümüzdeki yıl seçim düzenlenecek İtalya’da finansal koşullar para birliğinin diğer ülkeleri kadar iyi görünmüyor. 2012 yılında Euro’yu “her ne pahasına” savunacağına ilişkin söz veren başkan Mario Draghi böyle bir ortamda ekonomiyi güvence altına alma arayışında. İlaveten 2019 yılına kadar “Brexit” belirsizliğinin de piyasada dolaşacağını düşünürsek Avrupa’da faiz arttırımı 2019 yılının ilerleyen dönemlerine kalmakta.

Veri tarafında bugün haftanın küresel risk verisi ABD üçüncü çeyrek büyümesi açıklanacak (TSİ 15:30). Piyasadaki beklenti %2,6 oranında artış. İkinci çeyrek verisinde benzer durumu yaşamıştık. Beklenti %2,7 oranında idi ve büyüme ilk açıklandığında %2,6 değerini almıştı. Buna karşın biz ekonominin biraz daha güçlü seyredebileceğini düşünerek %3 üzeri değerlere bakmaktaydık. İlk açıklamada veri %2,6 oranını alsa da sonraki güncellemelerle %3,1 oranına kadar yükselerek nihai değerine ulaştı. Bugün de önümüzdeki güncellemelere nazaran daha düşük bir veri ile karşılaşabiliriz. Amerikan ekonomisi canlı seyrediyor, kasırgaların etkisinin son derece geçici ve zayıf kaldığı konusunda piyasa hemfikir.

Rusya Merkez Bankası (CBR), TSİ 13:30’da faiz kararını açıklayacak. Rusya’da faiz indirimlerinin sürmesi bekleniyor. Petrol fiyatları, Ruble’nin dayanıklılığını arttırdı. Genel anlamı ile Rus hükümetinde Ruble’deki değer kazançları konusunda tepkiler görüyorduk. En son önceki gün devlet başkanı Vladimir Putin de bu görüşe katıldı ve Ruble’nin artık denge seviyesine ulaştığını belirtti. Ruble’deki değer kazançlarını CBR, faiz indirimlerine çevirebilir.

Öğleden sonra TSİ 14:30’da yurt-içinde konut fiyatlarını izleyeceğiz. Yurt-dışında ise güne Almanya’dan TSİ 9:00’da gelecek ithal mal fiyatları ile başlayacağız. Küresel reflasyon konjonktüründe Çin’in ihraç ettiği ürünler diğer ülkeler için enflasyona dönüşmekte. Sabah Çin’de sanayi şirketlerin karları yıllık bazda  %27,7 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz ay Çin’de üretici fiyatları enflasyonu yıllık bazda %6,9 oranına hızlanarak beklentileri geçmişti. Üretici fiyatlarındaki artışlar, şirketlere kar marjı şeklinde geri dönüyorlar.

S&P500, vadeli işlemlerde %0,1 oranında değer kazanırken, Dolar / TL kotasyonları 3,82 seviyesinden geçiyorlar.

Sepet: 4.1346 0.04%
Doğu Avrupa Kurları: -0.14%
EMFX: -0.11%
DXY: 94.8
Euro: 1.1636 -0.13%
Japon Yeni: -0.14%
Hisse Oynaklığı (VIX): 11.3
Faiz Oynaklığı (MOVE): 57.3
ABD 10 yıl vadeli devlet tahvil faizi: 2.46%
ABD Hisseler: S&P500 0.13% Vadeli 0.10%
Altın (ons başına) 1267.8
Petrol: 59.4
MSCI Türkiye Endeksi (t-1): -3.29%
Türkiye ETF'i: -1.86%
MSCI Gelişen Piyasalar Hisse (t-1): -0.53%
Çin Şanghay Endeksi (yerel para birimi cinsi): 0.11%

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​