Geçtiğimiz hafta yurtiçi yerleşikler döviz mevduatı USD 318 milyon azaldı.

8-15  Aralık tarihleri arasında Bankalardaki Toplam YP mevduatlar (DTH) USD 1,04 milyar azalarak USD 197,2  milyar seviyesine geriledi.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı USD 318 milyon azaldı ve USD 163 milyar olarak gerçekleşti.

Hanehalkı DTH ları USD 268 milyon arttı  ve USD 95 milyara yükseldi.

Reel Sektör DTH larında USD 586  milyon  azalış gözlendi ve USD 68 milyar olarak kaydedildi.

Yurtdışı yerleşiklerin toplam DTH’ı USD 33 milyon azaldı ve USD 19,9 milyar seviyesine geriledi.

Tarihsel olarak DTH/TL mevduatının seyrine baktığımızda mevcut konjonktürde dolarizasyonun olmadığını söylemek gerekiyor. Genel olarak DTH/TL mevduat oranının seyri USD/TL kurundaki hareketle benzer yönde oluyor. (Şekil 1)