Yazılım ve Bilişim alanında faaliyet gösteren firmaların ve Teknoparklarda faaliyet gösteren Girişimcilerin istihdam seviyelerinin korunması/artırılması, rekabetçi ve yenilikçi kabiliyetlerinin geliştirilmesi, ülke ekonomisinin itici gücü olarak faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması ve teknoloji hamlesinin hız kazanabilmesi için Teknoloji Odaklı Destek Kredisi devreye alınmıştır.

  • Her bir firma/risk grubu tarafından kullanılabilecek azami toplam kredi tutarı 500.000 TL’dir.
  • Paket kapsamındaki krediler TL cinsinden kullandırılacak olup, azami 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam vade azami 60 aydır.