Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında 2023 Yılı için hazırlanan KGF Destek Paketleri Ziraat’te!

Yatırım, İhracat veya İşletme finansmanı ihtiyaçlarınız için Bankamıza yapacağınız kredi başvurusu ile KGF'nin teminat desteği sağlanarak, Bankamızın uygun koşullu kredi imkânlarından yararlanabilirsiniz.

Kimler Yararlanabilir?

Yurt içinde faaliyet gösteren KOBİ ve KOBİ Dışı müşterilerimiz, KGF’nin sağlayacağı kefalet ile Bankamızın kredi imkanlarından yararlanabilecektir.

Uygulamadan yararlanacak müşterilerin, kredi kullandırım tarihinden itibaren 2 yıl boyunca istihdamını azaltılmayacağı yönünde taahhütte bulunması gerekmektedir.

Başvuru tarihi itibariyle kredi değerliliği bulunan müşterilerimiz KGF kefaletinden yararlanabilecektir.

Genel Özellikler

KGF kefalet oranı %70 - %90 arasında olup, KGF kefalet oranı firmanın KOBİ veya KOBİ Dışı olmasına ve kredi paketine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Kefalet limiti ise KOBİ ölçekli işletmeler için azami 55 milyon TL, KOBİ dışı işletmeler için azami 200 milyon TL’dir. Destek paketi bazında tutarlar değişiklik gösterebilmektedir.

İşletme ve ihracat kredilerinde ödemesiz dönem azami 12 ay, yatırım kredilerinde ödemesiz dönem azami 24 ay olup; ödemesiz dönem dahil işletme kredilerinde 60 aya kadar, yatırım kredilerinde 120 aya kadar vade imkanları sunulabilmektedir. Destek paketi bazında ödemesiz dönem ve toplam azami vade bilgisi değişiklik gösterebilmektedir.

Kredi destek paketleri, TLREF’e endeksli avantajlı fiyatlar ile uygulamaya alınacaktır.

KGF kefaleti teminatıyla yapılan kredi başvuruları, KGF ve Bankamız tarafından yapılacak nihai değerlendirme ile sonuçlandırılacaktır.

Destek Paketleri:

İşletme Giderleri Destek Paketi – Her sektörden KOBİ ve KOBİ Dışı firmaların işletme finansmanı ihtiyaçları kapsamında, ilk 6 ay ödemesiz toplam 24 ay vadeli kredi desteği sunulmaktadır.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi – İhracatçı firmalar ile döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyette bulunan firmaların ihracat taahhüdü karşılığı kullanabileceği, ilk 6 ay ödemesiz toplam 24 ay vadeli kredi desteği sunulmaktadır.

Yatırım-Proje Finansmanı Destek Paketi – İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile ihracatçı firmalar başta olmak üzere, her sektörden KOBİ ve KOBİ Dışı müşterilerimizin yapacakları yatırım harcamaları ve buna bağlı işletme finansmanı ihtiyaçları için kredi desteği sunulmaktadır. Yatırım kredilerinde ilk 24 ay ödemesiz toplam 120 ay, işletme kredilerinde ise ilk 12 ay kredi kartı kullanım dönemiyle birlikte toplam 36 ay vadeli kredi kullandırılabilmektedir.

İmalat Sanayii Destek Paketi – İmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ ve KOBİ Dışı firmaların yapacakları yatırım harcamaları ve buna bağlı işletme finansmanı ihtiyaçları için kredi desteği sunulmaktadır. Yatırım kredilerinde ilk 24 ay ödemesiz toplam 120 ay, işletme kredilerinde ise ilk 12 ay kredi kartı kullanım dönemiyle birlikte toplam 48 ay vadeli kredi kullandırılabilmektedir.

EYT Destek Paketi – Her sektörden KOBİ ve KOBİ Dışı firmaların EYT kapsamındaki çalışanlarına ilişkin kıdem tazminatı ödemelerinin karşılanmasına yönelik, ilk 6 ay ödemesiz toplam 36 ay vadeli kredi desteği sunulmaktadır.

Bölgesel Odaklı KOBİ Destek Paketi – KOSGEB ve Kalkınma Ajansları işbirliği ile yürütülen ortak finansman destek programı kapsamında hibe desteğine hak kazanan, imalat sektöründe faaliyet gösterenler başta olmak üzere tüm sektörlerdeki KOBİ vasıflı firmaların yatırım, istihdam ve ihracat odaklı projelerine yönelik kredi desteği sunulmaktadır. Yatırım kredilerinde ilk 24 ay ödemesiz toplam 120 ay, işletme kredilerinde ise ilk 12 ay kredi kartı kullanım dönemiyle birlikte toplam 36 ay vadeli kredi kullandırılabilmektedir.

Girişimci Destek Paketi – Üniversite eğitimini yeni tamamlamış veya çalıştığı alanda en az 2 yıllık iş tecrübesi olup kendi işini kurmak isteyen girişimciler ile bilişim ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren veya KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumlardan hibe almaya hak kazanmış KOBİ vasıflı firmaların işletme finansmanı ihtiyaçlarına yönelik kredi desteği sunulmaktadır. İlk 12 ay kredi kartı kullanım dönemiyle birlikte toplam 60 ay vadeli kredi kullandırılabilmektedir.

Kadın Girişimci Destek Paketi – KOBİ vasıflı olup kadınlara ait olan firmalar ile kadın kooperatiflerinin yatırım ve işletme finansmanı ihtiyaçlarına yönelik kredi desteği sunulmaktadır. Yatırım kredilerinde ilk 12 ay ödemesiz toplam 60 ay, işletme kredilerinde ise ilk 12 ay kredi kartı kullanım dönemiyle birlikte toplam 36 ay vadeli kredi kullandırılabilmektedir.

Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi – Her sektörden KOBİ ve KOBİ Dışı firmaların yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği dönüşümü yatırımları ile Çevre Etiketi kapsamlı yatırımları kapsamındaki yatırım harcamaları ve buna bağlı işletme finansmanı ihtiyaçları için kredi desteği sunulmaktadır. Yatırım kredilerinde ilk 24 ay ödemesiz toplam 120 ay, işletme kredilerinde ise ilk 12 ay kredi kartı kullanım dönemiyle birlikte toplam 36 ay vadeli kredi kullandırılabilmektedir.

Dijital Dönüşüm Destek Paketi – İmalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ vasıflı firmaların dijital dönüşüm süreçlerinin tamamlanmasına yönelik yatırım harcamaları ve buna bağlı işletme finansmanı ihtiyaçları için kredi desteği sunulmaktadır. Yatırım kredilerinde ilk 12 ay ödemesiz toplam 48 ay, işletme kredilerinde ise ilk 12 ay kredi kartı kullanım dönemiyle birlikte toplam 30 ay vadeli kredi kullandırılabilmektedir.

Teknoloji Destek Paketi – 4691 Say. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan KOBİ ve KOBİ Dışı firmaların yatırım harcamalarının finansmanı için kredi desteği sunulmaktadır. Yatırım kredilerinde ilk 12 ay ödemesiz toplam 48 ay, işletme kredilerinde ise ilk 12 ay kredi kartı kullanım dönemiyle birlikte toplam 36 ay vadeli kredi kullandırılabilmektedir.

Eğitim Destek Paketi – Özel okulların personel maaş ödemeleri ile diğer personel giderlerinin finansmanı için kredi desteği sunulmaktadır. İlk 8 ay ödemesiz toplam 24 ay vadeli kredi kullandırılabilmektedir.

Yeni Konut Finansman Programı Destek Paketi – Yeni Konut Finansman Programı kapsamında yapacağı konut inşaatı için Bankamız ile garantörlük sözleşmesi imzalayan KOBİ ve KOBİ Dışı inşaat firmalarının işletme finansmanı ihtiyaçlarına yönelik kredi desteği sunulmaktadır. İlk 12 ay kredi kartı kullanım dönemiyle birlikte toplam 36 ay vadeli kredi kullandırılabilmektedir.

Konut İnşaatı Destek Paketi – İnşaat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ vasıflı firmaların işletme finansmanı ihtiyaçlarına yönelik kredi desteği sunulmaktadır. İlk 12 ay kredi kartı kullanım dönemiyle birlikte toplam 36 ay vadeli kredi kullandırılabilmektedir.


Başvuru Kanalları