“Bir Bankadan Daha Fazlası” Olmanın Sorumluluk Duygusuyla Çalışıyoruz

30 Eylül 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve güncel gelişmeler ışığında 30 Kasım 2023 tarihinde revize edilen Sürdürülebilirlik Politikası aracılığıyla eş güdümlü bir biçimde finansal, operasyonel, çevresel ve toplumsal alanlarda verimlilik odaklı çalışmalara önem veren Bankamız, kurumsal yapısını geleceğe taşımayı hedeflemektedir. Sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik odaklı faaliyetleriyle paydaş haritasında yer alan kurumlar için değer oluşturmayı temel öncelik olarak belirlemiş ve "Bir Bankadan Daha Fazlası" olmanın getirdiği sorumluluk duygusuyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma sürecinde kilit görevler üstlenmiştir.

Sürdürülebilirlik Vizyonumuz

160 yılı aşkın bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere sorumlu bankacılık prensipleri çerçevesinde kaynaklarımızı verimli kullanarak paydaşlarımız için kalıcı değer üretmek; müşteri odaklı iş modelini geliştirerek toplumun tüm kesimini kapsayan bir banka olmak.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Finansal bir hizmet sağlayıcı olarak sorumluluklarımız, çevreye ve topluma yükümlülüklerimiz ve bir işveren olarak görevlerimiz ışığında şekillenmektedir..

  • Ziraat Bankası, güçlü, lider ve güven duyulan bir bankadır. Ekonomik sürdürülebilirlik alanındaki bu başarımızı, uzun vadeli kurumsal, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik bakış açısıyla destekleyerek geleceğe taşıma arzusundayız.
  • Karar alma süreçlerimizde, kaynaklarımızı ve hizmet altyapımızı yönetmede çevresel ve toplumsal konular ile bunlara ilişkin potansiyel riskleri dikkatli ve özenli bir yaklaşımla ele alıyoruz.
  • İklim değişikliği ve düşük karbon ekonomisine geçiş süreci de dahil olmak üzere, çevresel sürdürülebilirliği önemli bir gündem maddesi olarak kabul ediyoruz.
  • İşveren olarak insan odaklı çalışma koşullarının önemine inanıyoruz. İş modelimizde, tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği ve kendini geliştirme imkanı sunarak öğrenen organizasyon yapısı oluşturmaya önem veriyor, insan kaynakları uygulamalarını sürekli geliştirerek çalışan motivasyonunu ve kurumsal sadakati artırmayı amaçlıyoruz.
  • Hizmet sağlayıcı olarak, müşteri odaklılığı ve müşteri memnuniyetini her şeyin temelinde görüyoruz. Hedefimiz, süreçlerimizi sürekli geliştirerek bankacılık ürün ve hizmetlerini tüm müşterilerimize pratik, anlaşılır ve ulaşılır formatlarda sunmak, yeni örnek uygulamalarla sektöre zenginlik katmaktır.
  • İş ortağı olarak tedarikçilerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı, sorumluluk ve adil paylaşım temelinde geliştirmeye kararlıyız. Tedarikçilerimizin başarısını, iş ortağı olarak tamamladığımız projelerle birlikte destekliyoruz.
  • Sürdürülebilirliğin evrensel kabul görmüş ilkelerinin iş modelimizle entegre edilmesi hedefiyle sürekli olarak projeler geliştirmeye ve hayata geçirmeye kararlıyız.
  • Ulusal ve uluslararası ölçekte çok taraflı sürdürülebilirlik inisiyatiflerinde ve iş birliği platformlarında yer almayı ve aktif görev üstlenmeyi önemsiyoruz.

Bu temel noktalardan hareketle sürdürülebilirliği değer zincirimizin bütününde yaygınlaştırmaya, geliştirmeye ve yaşatmaya odaklıyız.