​​​

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, Türk Lirası birikimlerinizi kurdaki değişimlere karşı korumaktadır.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, hesap açılışı sırasında sunulan faiz oranı ile getiri sağlamakta, vade boyunca olası kur hareketlerine karşı birikimlerinizi korumaktadır. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabında, vade sonundaki faiz oranı getirisi, döviz kurundaki artış oranından düşük ise hesabınıza döviz kurundaki artış yansıtılacaktır.

Size en yakın Şubemizden ve internet/mobil şube kanallarımızdan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açabilirsiniz.

Özellikleri

  • Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabından gerçek kişi müşterilerimiz yararlanabilecektir.
  • Bu ürün için stopaj oranı sıfır uygulanacaktır.
  • 3, 6, 9 ay ve 1 yıl vadelerde TL olarak açılabilmektedir. Tatil gününe denk gelen vade sonu ilk işgünü olarak değerlendirilecektir.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından TSİ 11:00'da açıklanan seçeceğiniz döviz (USD, EUR veya GBP) alış kuru ile hesabın vade sonu TSİ 11:00'da açıklanan TCMB alış kuru arasındaki değişim üzerinden kur değişimi hesaplanmaktadır. Kur değişimi hesap açılışında taahhüt edilen faiz oranı ile hesaplanacak faiz tutarından düşük ise hesap faiz oranı üzerinden nemalandırılmaktadır. Kur değişiminin faiz tutarından yüksek olması durumunda hesabınız açılış tahindeki endeks kurun vade tarihindeki karşılığına denk gelecek şekilde güncellenecektir.
  • Hesaplarda azami tutar limiti uygulaması bulunmamaktadır.
  • Kısmi para çekme işlemi yapılamayacaktır.
  • Vadeden önce kapama işlemi yapılabilecek olup, bu durumda açılış tarihinde endeks olarak seçilen döviz cinsinin (USD, EUR veya GBP) saat 11:00'da açıklanan TCMB alış kuru ile hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00'da açıklanan TCMB alış kurundan düşük olanı üzerinden ana para tutarı belirlenecektir. Ayrıca faiz getirisi elde edilemeyecektir.
  • Vade sonunda, faiz tahakkuku gerçekleştikten sonra hesap otomatik olarak kapatılmaktadır.

​Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

22.12.2022 tarih ve 32051 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 400 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

​​

Örnek Hesaplamalar

Vade sonunda; döviz kuru artışının faiz getirisinden düşük olduğu durumda

Örnek 1


Açılan Mevduat Tutarı (TL)

10.000,00 TL

Faiz Oranı

14%

Vade (gün)

91

Endeks Kur

USD

Açılış Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

11

Hesap Kapama Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

9

Vade Sonunda Ödenecek Tutar (TL)

10.349,04 TL

 - Kur farkı

0,00 TL

 - Faiz getirisi

349,04 TL

Örnek 2


Açılan Mevduat Tutarı (TL)

20.000,00 TL

Faiz Oranı

14%

Vade (gün)

180

Endeks Kur

EUR

Açılış Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

13

Hesap Kapama Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

9

Vade Sonunda Ödenecek Tutar (TL)

21.380,82 TL

 - Kur farkı

0,00 TL

 - Faiz getirisi

1.380,82 TL

Vade sonunda; döviz kuru artışının faiz getirisinden yüksek olduğu durumda

Örnek 1

Açılan Mevduat Tutarı (TL)

10.000,00 TL

Faiz Oranı

14%

Vade (gün)

91

Endeks Kur

USD

Açılış Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

11

Hesap Kapama Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

14

Vade Sonunda Ödenecek Tutar (TL)

12.727,27 TL

 - Kur farkı

2.727,27 TL

 - Faiz getirisi

349,04 TL

Örnek 2


Açılan Mevduat Tutarı (TL)

20.000,00 TL

Faiz Oranı

14%

Vade (gün)

180

Endeks Kur

EUR

Açılış Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

13

Hesap Kapama Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

15

Vade Sonunda Ödenecek Tutar (TL)

23.076,92 TL

 - Kur farkı

3.076,92 TL

 - Faiz getirisi

1.380,82 TL

Vadeden önce kapama halinde; döviz kurunun düşmesi durumunda

Örnek 1


Açılan Mevduat Tutarı (TL)

10.000,00 TL

Faiz Oranı

14%

Vade (gün)

91

Endeks Kur

USD

Açılış Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

11

Hesap Kapama Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

9

Müşteriye Ödenecek Tutar (TL)

8.181,82 TL

 - Kur farkı

-1.818,18 TL

 - Faiz getirisi

0,00 TL

Örnek 2


Açılan Mevduat Tutarı (TL)

20.000,00 TL

Faiz Oranı

14%

Vade (gün)

180

Endeks Kur

EUR

Açılış Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

13

Hesap Kapama Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

9

Müşteriye Ödenecek Tutar (TL)

13.846,15 TL

 - Kur farkı

-6.153,85 TL

 - Faiz getirisi

0,00 TL

Vadeden önce kapama halinde; döviz kurunun artması durumunda

Örnek 1


Açılan Mevduat Tutarı (TL)

10.000,00 TL

Faiz Oranı

14%

Vade (gün)

91

Endeks Kur

USD

Açılış Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

11

Hesap Kapama Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

14

Müşteriye Ödenecek Tutar (TL)

10.000,00 TL

 - Kur farkı

2.727,27 TL

 - Faiz getirisi

0,00 TL

Örnek 2


Açılan Mevduat Tutarı (TL)

20.000,00 TL

Faiz Oranı

14%

Vade (gün)

180

Endeks Kur

EUR

Açılış Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

13

Hesap Kapama Tarihi Endeks Kur (TCMB saat 11 Kuru)

15

Müşteriye Ödenecek Tutar (TL)

20.000,00 TL

 - Kur farkı

3.076,92 TL

 - Faiz getirisi

0,00 TL

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı hakkında Sıkça Sorduklarınız için lütfen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı hakkında Sıkça Sorduklartıklayınız.