Tam Teminatlı Opsiyon İşlemleri (DCD)

Dövize Yönelik Beklentilerinizi Karşılama Fırsatı DCD'de

Müşterinin herhangi bir para cinsini, belirli bir vadede, belirlemiş olduğu bir seviyeden alma hakkını bankaya sattığı, karşılığında bankanın müşteriye prim ödemesi yaptığı bir opsiyon işlemi olup, bu opsiyona konu olan anaparanın aynı vade için vadeli mevduata bağlanarak mevduat getirisi sağladığı bir türev üründür.

Özellikleri

 • Mevduat getirisini yükseltmek amacı ve dövizin belli bir seviye altına inmeyeceği ya da belli bir seviye üzerine çıkmayacağı beklentisi vardır.
 • İşlem miktarı ile aynı tutarda ve işlem vadesi ile aynı vadeli mevduat işlemi yapılır.
 • Yatırılan mevduat bloke edilir ve vadeden önce çekilemez.
 • İşlem başlangıcında anlaşılan net mevduat faizi ve prim geliri vade sonunda elde edilir.
 • Vade sonunda mevduatın hangi para birimi ile geri ödeneceği, müşterinin vade başında belirlediği kur ve vade sonundaki spot kur değerine bağlı olarak opsiyonun kullanılıp kullanılmadığına göre değişir.
 • Mevduat faiz tutarı üzerinden vadeye göre %10-18 arası değişen oranlarda, , buna ek olarak gerçek kişiler için ise net opsiyon geliri üzerinden %10 oranında stopaj kesintisi yapılacaktır.
 • Opsiyon hakkının kullanılması durumunda piyasa koşullarından dolayı anaparadan dahi kayıp yaşama ihtimali bulunmaktadır.

İşlem türü

 • Opsiyon

İşleme Konu Dayanak Varlık

 • Yapılandırılmış Mevduat DCD (Dual Currency Deposit) (EURO/USD, Sterlin/USD,  TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer) ( Bankamızda vadeli mevduat yapılan tüm döviz cinsleri)

Sözleşme Alt Limit

 • 50.000 usd ve muadili  tutarlar

Vade Sonu Kullanım Fiyatı

 • Banka Tam Teminatlı Opsiyonun kullanıp kullanılmayacağına müşteri ile anlaşma yaptığı Takas    Tarihindeki saatte piyasa şartlarına göre karar verecektir.
 • Bankanın opsiyon hakkını kullanmaması durumunda; işlem vadesinde müşteri ile anlaşma yaptığı Tam Teminatlı opsiyon saatinden sonra Müşteri’nin hesabı üzerindeki blokeyi çözecek ve anapara, işlem vadesine kadar olan faiz getirisini ve opsiyon primini Müşteri’ye ödeyecektir.
 • Bankanın opsiyon hakkını kullanması durumunda; işlem vadesinde müşteri ile anlaşma yaptığı Tam Teminatlı opsiyon saatinden sonra Müşteri hesabındaki blokeyi çözecek, faiz ve opsiyon primi toplamı ödendikten sonra mevduat anaparası üzerinden opsiyon türüne göre işlemi gerçekleştirerek Müşteri’nin vadesiz hesabına işlemin karşılığını geçecektir.

Örnek: 24.02.2016 tarihli tam teminatlı opsiyon işlem örneği

Örnek: 24.02.2016 tarihli tam teminatlı opsiyon işlem örneği tablosu
Opsiyon Tipi Tam Teminatlı Opsiyon - DCD
Dayanak Varlık  USD/TL Kuru
Spot Fiyat (24.02.2016) 2,9
Beklenti   USD Düşmesi
Opsiyon Kullanım Fiyatı  2,95
Anapara 100.000 USD
Vade (24.02.2016) 90 Gün
Opsiyon Primi   370 USD brüt
Mevduat Faizi  %2 yıllık basit 493,15 USD brüt
Toplam bürüt getiri 3,50%
 • Müşteri ile anlaşma yapılan  takas tarihindeki saatte, spot kur kullanım fiyatının (2,95) üzerinde ise Banka 295.000 TL ödeyerek 100.000 USD alma hakkını kullanır. Müşteri prim alır ve Banka’nın talep etmesi halinde, müşteri USD satma yükümlülüğünü yerine getirir.
 • Spot kurun kullanım fiyatının (2,95) altında olması durumunda Banka opsiyonu kullanmaz.
 • Müşteri, Bankanın opsiyonun kullanılmasından bağımsız olarak her durumda opsiyon primi ve mevduat faizi almaktadır.

Başvuru Kanalları