Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Yatırım Stratejisi

Fon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma araçlarının seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon kısa vadeli borçlanma araçları fonu olması nedeniyle fon portföyünün; aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez.

Detaylı bilgi için Detaylı bilgi için www.ziraatportfoy.com.tr'den bilgi alabilirsiniz.'den bilgi alabilirsiniz.

Ziraat Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Yatırım Stratejisi

Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk / getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesi ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak kamu ve özel sektör orta vadeli sermaye piyasası araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu olması nedeniyle fon portföyünün; aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün olacak şekilde fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır.

Detaylı bilgi için >Detaylı bilgi için www.ziraatportfoy.com.tr'den bilgi alabilirsiniz.'den bilgi alabilirsiniz.

Ziraat Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Yatırım Stratejisi

Fon Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu olması nedeniyle fon portföyünün; aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazla olacak şekilde fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesi ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak kamu ve özel sektör uzun vadeli sermaye piyasası araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir.

Detaylı bilgi için Detaylı bilgi için www.ziraatportfoy.com.tr'den bilgi alabilirsiniz.'den bilgi alabilirsiniz.

Ziraat Portföy Borçlanma Araçları Fonu

Yatırım Stratejisi

Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda TL ve/veya döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmak, oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek ve bu stratejiyi TL ve döviz türev enstrümanlarında alınan korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlarla destekleyerek, mutlak getiri yaratmak amaçlanmaktadır. Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL ve döviz cinsi, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, en fazla % 20'si ise kamu ve/veya özel sektör para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Detaylı bilgi için Detaylı bilgi için www.ziraatportfoy.com.tr'den bilgi alabilirsiniz.'den bilgi alabilirsiniz.

Ziraat Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

Yatırım Stratejisi

Fon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak özel sektör borçlanma araçlarına, en fazla % 20'si ise kamu ve/veya özel sektör para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Detaylı bilgi için Detaylı bilgi için www.ziraatportfoy.com.tr'den bilgi alabilirsiniz.'den bilgi alabilirsiniz.

Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu

Yatırım Stratejisi

Fon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez.

Detaylı bilgi için Detaylı bilgi için www.ziraatportfoy.com.tr'den bilgi alabilirsiniz.'den bilgi alabilirsiniz.

Yatırım Hesap Ekstresi Bilgilendirme

Bankamız Yatırım Hesabı Ekstrelerinize;

  • ziraatbank.com.tr internet adresinden Online Başvuru sekmesinden,
  • ATM’lerimizden,
  • Yatırım hesabınızın bağlı olduğu şubenizden,
  • İnternet şubemizden,
  • Hesabınız üzerinde tanımlı olan cep (mobil) telefonunuzdan 4747’e HAREKET boşluk hesap numaranızın son dört rakamını (5001 gibi) yazıp SMS göndererek son 5 hareket bilgilerinize ulaşabilirsiniz.