Arazi Alımları İçin En Uygun Krediler Ziraat'te!

Tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve işletme ölçeklerinin büyütülerek rantabl hâle getirilmesi için üzerinde tarımsal üretim yapılan / yapılacak olan, tarla vasfına sahip arazilerin alımına yönelik olarak gerçek / tüzel kişi üreticilere sunulan kredilerimizdir.

Özellikleri

Arazi Alım Kredileri kapsamında;

  • Hisseli tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alınmasına,
  • Hisseli olup olmadığına bakılmaksızın bitişik arazilerin satın alınmasına,
  • Hisseli veya bitişik parsel olmayan arazilerin satın alınmasına,

yönelik olarak yatırım kredilerimizden faydalanabilirsiniz.

Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygunsa ve ilgili yılda yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabilirsiniz.


Başvuru Kanalları