Ziraat Güvencesi ile Kendinize Altın Bir Hesap Açtırın!

Vadesiz Altın Mevduat Hesabı ile TL ve USD döviz cinsinden altın alış ve satışı yapılabilir; yurt çapında yaygın şube ağımız ve İnternet Şubemiz aracılığıyla Vadesiz Altın Mevduat Hesabınızı, dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Özellikleri

  • Vadesiz Altın Mevduat Hesabı ile herhangi bir masraf ödemeden altın alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
  • Söz konusu hesaplar için alım satımı yapılan altınlar, 1000/1000 saflıktadır. İlan edilen fiyatlar da 1000/1000 saflıktaki altın fiyatlarını ifade etmektedir.
  • Hesap açılışı ve gerçekleştirilecek işlemlerde hesaba fiziki altın olarak teslimat yapılmamaktadır. Yine aynı şekilde fiziki altın olarak ödeme yapılmamaktadır.

​Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

14.12.2023 tarih ve 32399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 650 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

Biriken Vadesiz Altın Mevduat Hesabı

Ziraat Bankası Biriken Vadesiz Altın Mevduat hesabı ile tasarruflarınızı değerlendirin!

Biriken Vadesiz Altın Mevduat Hesabı ile bir yandan tasarruflarınızı altın mevduatında değerlendirirken diğer yandan da isteğinize göre belirleyeceğiniz vadelerde altın birikimi yapabilirsiniz.

Özellikleri?

  • Biriken Vadesiz Altın Mevduat Hesaplarında kayıtlı altınlar, 1000/1000 saflıktaki altınlardır. Hesap açılışı ve gerçekleştirilecek alım-satım işlemlerinde fiziki altın olarak ödeme / teslimat yapılmayacaktır.
  • Ödeme takviminin "periyodik" (günde, haftada, ayda, üç ayda bir) veya "serbest" (sizin belirleyeceğiniz bir takvim) seçilmesi mümkün olup istenildiği kadar ödeme sayısı girilebilecektir.
  • Biriken Vadesiz Altın Mevduat Hesaplarında talimatlar; belirli tarihlerde istenilen miktarda gram olarak altın alımı şeklinde olabileceği gibi, belirlenebilecek bir tutar karşılığında altın alımı şeklinde de verilebilecektir.
  • Hesapta bakiye bulunmaması nedeniyle altın alımının yapılamadığı durumlarda talimat geçerliliğini yitirmeyecek, talimatla belirlenmiş olan takip eden dönemlerde / tarihlerde bakiye yeterli oldukça alım işlemi yapılmaya devam edecektir.