Grup Hayat Sigortaları

Grup Hayat Sigortası En az 10 kişiyi kapsayacak şekilde bir işyerinde çalışanları, tüzel kişiliği haiz bir meslek kuruluşu veya dernek üyelerini kapsayan hayat sigortasıdır.

Ana Teminat

Vefat Teminatı’dır.

Ek Teminatlar

Vefat Teminatına ek olarak alınabilen teminatlardır.

  • Kaza Sonucu Vefat: Sigortalının kaza sonucu vefat etmesi riskini teminat altına alır.
  • Sürekli Maluliyet: Sigortalının kaza veya hastalık sonucu daimi malul kalması riskini teminat altına alır.
  • Kaza Sonucu Maluliyet: Sigortalının kaza sonucu malul kalması riskini teminat altına alır.
  • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını teminat altına alır.
  • Tehlikeli Hastalıklar Teminatı: Bu teminat, sigortalının teminat kapsamındaki hastalıklardan birine yakalanması halinde, poliçede belirtilen Tehlikeli Hastalıklar Teminatı’nın vefattan önce ödenmesini sağlar.
  • Kaza Sonucu Gündelik İş Göremezlik Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu oluşabilecek geçici maluliyet durumunda en fazla 200 gün boyunca çalışamadığı her bir günü teminat altına alır.

18-65 yaşları arasındaki tüm çalışanlar grup hayat sigortasına dahil olabilir. 65 yaşını geçen sigortalıların Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Maluliyet teminatları sürprim alınarak 75 yaşına kadar devam ettirilir. 65 yaşın üstündeki sigortalılara Sürekli Maluliyet Teminatı, Kaza Sonucu Gündelik iş Göremezlik Teminatı ve Kaza Sonucu Tedavi Masrafları teminatı ve 55 yaş üzerindeki kişiler için Tehlikeli Hastalıklar Teminatı verilmez.