Bu sigorta ani ve beklenmedik biçimde ortaya çıkan ve sigorta konusunu cihazların onarım veya ikame edilmesini gerektirecek şekilde maddi bakımdan etkileyen hasarları teminat altına alır.

Zorunlu Teminatlar

 • Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs
 • Kısa devre, yüksek voltaj
 • Yangın, yıldırım, her nev’i infilak, kavrulma, kararma, duman ve is
 • Fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetler
 • Su ve rutubet etkisi, paslanma
 • İşletme personeli veya üçüncü şahısların, ihmali, kusuru,hatası, dikkatsizliği ve sabotajı
 • Hatalı dizayn ve malzeme
 • İstisna edilmeyen tüm riskler

İsteğe Bağlı Teminatlar

 • Deprem
 • Grev Lokavt Halk Hareketleri ve Terörizm
 • Seri vasıtalarla yapılacak nakliye masrafları ve fazla mesai ücret zamları
 • Seyyar Cihaz Teminatı