Deniz veya göllerde Balıkçılık amacıyla bulunan teknelerin maruz kalacağı çeşitli rizikolara karşı teminat sağlanmaktadır. Balıkçılık Tekne Sigortalarında iki teminat seçeneği mevcuttur.

  • Teknenin uğrayacağı Hakiki veya Hükmi Tam Ziya haline karşı teminat sağlanmış olup, Kısmi hasar ve masraflar ile kurtarma, yardım ve dava say masrafları teminat kapsamı dışındadır.
  • Münhasıran yangın, yıldırım, infilak, karaya oturma, herhangi bir nesneye çarpma ve/veya temas nedeniyle oluşabilecek kısmi hasar ve ziyalar da sigorta kapsamına dahil edilmiş olup, bunun dışındaki tüm kısmi hasarlar ile Çatışma Sorumluluğu teminatı sigorta kapsamından hariçtir.

Zorunlu Teminatlar

  • Tekne & Makine teminatı

İsteğe Bağlı Teminatlar

  • Harp & Grev teminatı