İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi personel veya hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve SSK'nın sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleriyle yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını işverenin ödemekle yükümlü olacağı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de dâhil toplamı üzere poliçede yazılı teminat limitine kadar teminat altına alınır.

İsteğe Bağlı Teminatlar

  • İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelebilecek iş kazaları
  • İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi sonucu asıl işini yapmaksızın geçen sürelerde meydana gelebilecek iş kazaları
  • T.C. sınırları dışında meydana gelebilecek iş kazaları
  • Manevi tazminat talepleri

Sıkça Sorulan Sorular

1) Stajyerler ya da taşeron çalışanlar poliçeye dâhil edilebilir mi?

Bordroya dâhil edilmiş olmaları ve bildirilen işçilik ücretleri/çalışan sayısına dâhil edilmeleri şartı ile "sigortalı" olarak kabul edilebilir.

2) Avukatlık ücretleri teminata dâhil mi?

Avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları teminata dâhildir.