Ziraat Bankası’nın vizyon, misyon ve hedefleri nelerdir?

Vizyonumuz 

Türkiye’de ve dünyanın her yerinde yaygın, güvenilir ve aynı kalitede hizmet sunan, herkesin ve her kesimin bankası olan, müşteri ve insan kaynağını en değerli aktifi olarak kabul eden, köklü geçmişine yakışır şekilde sürekli olarak fark ve değer yaratan, rakiplerinin örnek aldığı, her aşamada bir bankadan daha fazlasını vaat eden, evrensel, saygın ve piyasa değeri yüksek, lider banka olmaktır.

Misyonumuz

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerilerini sunan, yaygın şube ağı ve alternatif dağıtım kanalları ile geniş ürün ve hizmet yelpazesini toplumun her kesimine en hızlı ve en etkin şekilde ulaştıran, etik değerlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak dünya standartlarında sürdürülebilir kârlılık ve verimlilikle faaliyet gösteren, müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutan bir banka olmaktır.

Stratejilerimiz

  • Müşteri odaklı güçlü bilanço yapısı ve iş modeli ile sektörde öncü olmayı sürdürmek,
  • Herkes için bankacılık yapmak, tüm Türkiye’nin bankası olmak,
  • Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak müşterilere dijital çözümler sunmak,
  • Süreçleri devamlı iyileştirerek mükemmel müşteri ve çalışan deneyimi sunmak,

Ziraat Bankası ne zaman kuruldu?

Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Yugoslavya'nın Niş kenti valisi olan Mithat Paşa, çeşitli alanlarda başarılı çalışmalarda bulunmasının yanı sıra; çiftçilerin içinde bulundukları zor koşullara da yakından tanık olmuştur. Yaptığı araştırmalarla, bu alanda teşkilatlanmanın zorunlu olduğu ve çiftçilerin, tefecilerin elinden kurtarılması için devlet yardımının gerektiği ancak bu yardımın halk hareketiyle desteklenmesinin önem taşıdığı sonucuna varmıştır. Böylece 1863 yılında çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde devlet eliyle ve devlet himayesinde kurulan ve adına "Memleket Sandıkları" denilen organizasyon; milli bankacılığın ilk örneği olarak tarihe geçmiş ve Ziraat Bankası’nın temelleri atılmıştır. 15 Ağustos 1888'de Menafi Sandıkları'nın yerine işlevlerini üstlenecek modern finans kuruluşu olarak Ziraat Bankası resmen kurulmuş, o tarihte faaliyette bulunan Menafi Sandıkları da banka şubelerine dönüştürülerek faaliyete başlamıştır.​

Ziraat Bankası’nın esas sözleşmesine , yıllık faaliyet raporlarına ve finansal tablolarına nasıl ulaşabilirim?

Ziraat Bankası web sitesi"Yatırımcı İlişkileri"başlığı altında bu bilgilere ulaşmak için Ziraat Bankası web sitesi"Yatırımcı İlişkileri"başlığı altında bu bilgilere ulaşmak için tıklayınız.​

​​

Ziraat Bankası’nın ortaklık yapısı nedir?

Ziraat Bankası’nın tek hissedarı Türkiye Varlık Fonu’dur. ​

Ziraat Bankası’nın ödenmiş sermayesi ne kadardır?

Banka’nın sermayesi 84.600.000.000 Türk Lirası olup, bunun tamamı Türkiye Varlık Fonuna aittir. Sermaye, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 84.600.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.​

Banka’nın Genel Kurul Toplantıları ile ilgili bilgilere nereden ulaşabilirim?

Genel Kurul ile ilgili bilgilere ulaşmak için ​ Genel Kurul ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.​

​​

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu kimlerden oluşmaktadır?

Ziraat Bankası güncel olarak kaç ülkede ve kaç noktada faaliyet göstermektedir?

31 Mart 2024 itibariyle yurtiçinde 1.752 şubesi bulunan Banka, dünyanın 17 ülkesinde, 120 noktada faaliyet göstermektedir. Ziraat Bankası’nın 9 uluslararası iştirak bankası ve 26 yurt dışı şubesinden oluşan geniş bir yurt dışı hizmet ağı bulunmaktadır. ​ ​ ​​​​ ​​

Ziraat Bankası’nın çalışan sayısı kaçtır?

31 Mart 2024 itibariyle Bankanın 25.792 adet çalışanı bulunmaktadır. ​ ​​​​​Sürdürülebilirlik Politikası ile ilgili bilgilere nereden ulaşabilirim?

Sürdürülebilirlik Politikası ile ilgili bilgilere ulaşmak için Sürdürülebilirlik Politikası ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.​

​​