​Ziraat güvencesi ile kendinize altın bir hesap açtırın!

Vadesiz Altın Mevduat Hesabı ile TL ve USD döviz cinsinden altın alış ve satışı yapılabilir; yurt çapında yaygın şube ağımız ve İnternet Şubemiz aracılığıyla Vadesiz Altın Mevduat Hesabınızı, dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Özellikleri​

  • Vadesiz Altın Mevduat Hesabı ile herhangi bir masraf ödemeden altın alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz
  • Söz konusu hesaplar için alım satımı yapılan altınlar, 1000/1000 saflıktadır. İlan edilen fiyatlar da 1000/1000 saflıktaki altın fiyatlarını ifade etmektedir.
  • Hesap açılışı ve gerçekleştirilecek işlemlerde hesaba fiziki altın olarak teslimat yapılmamaktadır. Yine aynı şekilde fiziki altın olarak ödeme yapılmamaktadır.

Vadesiz Altın Mevduat Hesabı hakkında Sıkça Sorduklarınız için lütfen Vadesiz Altın Mevduat Hesabı hakkında sıkça sorduklarınız için lütfen tıklayınız.

İnternet Şubesi'nden günlük altın alım satım limitleri

İnternet şubesinden tek seferde en fazla 3000 gram olmak üzere, günde en çok 6 kere alım-satım işlemi yapılabilir.

​Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

14.12.2023 tarih ve 32399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 650 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.