Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan parsellerde ürünlere vereceği zararlar ile bağ ve meyve bahçelerinde risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabulü uygun görülen Dolu Ağı ve Örtü Sistemlerine (örtü, direkler) vereceği zararları karşılar.

Prim Desteği

  • Don teminatı hariç olmak üzere diğer teminatlar için çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50'si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Don teminatında ise, don priminin 2/3'ü (%66'sı) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Kapsam

  • Bitkisel Ürünler (Meyve, sebze, tarla ürünleri, kesme çiçekler)

Ana Teminat Paketi

  • Dolu, yangın, fırtına, hortum, heyelan, deprem, sel-su baskını, kar ağırlığı (Ağaç ve fidan için)

İsteğe Bağlı Olarak Verilen Teminatlar

  • Don (Çiçek dönemi de kapsam dahilinde olmak üzere sadece yaş meyvelerde),
  • Yaban domuzu (Tarla ürünleri, sebzeler, çilekler ve fidanlar),
  • Sap teminatı (Buğday, arpa, çavdar, tritikale için ve bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları),
  • Kiraz, incir ve üzüm ürününde yağmur zararı, üzüm bağlarında yaprak teminatı,
  • Destek (Telli Terbiye Sistemleri) meyve bahçeleri ve bağlar,
  • Dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının; Meyve bahçeleri ve bağlar için kurulu olan Destek (Telli Terbiye Sistemleri’ne) verdiği zararları, teminat kapsamına alınabilmektedir.

Koşullar

  • Devletin prim desteğinden yararlanmak için, arazi ve ürün bilgilerinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması gerekmektedir.