5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun “İlan ve Hak Sahipliğinin Sona Ermesi” başlıkla 5. maddesinin 10. Fıkrası gereğince talep edilmeyen alacaklar Resmi Gazetede yayımlanan 29.09.2014 tarihli son listenin ilan tarihinden itibaren beş yıllık zamanaşımı süresinin sona ermesi nedeniyle Hazine’ye irad kaydedilmiştir.