Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Sistemine Katılmak Online BES ile Artık Çok Kolay!

Yatırım tercihinize göre faizli ve faizsiz fon alternatifleri içeren planlarımıza tek tık ile dahil olmak için Hemen Al butonuna tıklayarak birikim yapmaya bugünden başlayabilirsiniz.

Katkı Payı Tutarı

Dijital BES planlarımızın aylık asgari katkı payı tutarı 150 TL'dir.

Giriş Aidatı

Bu planda peşin giriş aidatı alınmamakta olup çıkışa ertelemeli giriş aidatı aşağıda belirtilen koşullarda yapılmaktadır.

a) Sistemde 5 yılını doldurmamış sözleşmeler için; 5 yıllık süreçte yapılabilecek toplam kesinti üst limitinden, katılımcıdan ayrılma tarihine kadar yapılan giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi düşülerek hesaplanır. Kesinti üst limiti hesaplanırken; her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5'ine karşılık gelen tutar dikkate alınır. Çıkış tarihini takip eden yılların ABÜ tutarları için ise ayrılma yılına ilişkin ABÜ tutarı dikkate alınır. Ertelenmiş giriş aidatı tutarı katılımcının birikimlerinden indirilerek alınır.

b) Ölüm veya maluliyet nedeniyle yahut emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilmez. Plan değişikliklerinde, ilk plana ait giriş aidatı hükümleri aynen korunur.

Devlet Katkısı

Emeklilik hesabınıza yatırdığınız katkı payınızın %25'ine karşılık gelen tutar, devlet tarafından adınıza açılan alt hesaba devlet katkısı olarak yatırılır. Devletin bir takvim yılı içerisinde ödeyeceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ait yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlıdır.

Ödeme Kanalı

Düzenli katkı payı ödemelerinizi kredi kartı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Kesintiler

Yönetim Gider Kesintisi

Bu planda yönetim gideri kesintisi alınmamaktadır.

Fon Toplam Gider Kesintisi

Bireysel emeklilik mevzuatına göre; emeklilik şirketlerinin, emeklilik yatırım fonlarına ilişkin giderleri karşılamaları için fon net varlık değeri üzerinden fon toplam gider kesintisi (fon işletim gideri kesintisi ve fona ilişkin saklama, denetim, işlem komisyonu ve masrafları vb. giderler) yapabilecekleri ifade edilir.

Dijital BES planlarımızda yer alan emeklilik yatırım fonlarımızda, aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda fon işletim gider kesintisi ve fon toplam gider kesintisi uygulanmaktadır.

Dijital BES 1 Planımızdaki Fonlarımız (faiz geliri içermeyen)

Dijital BES 1 Planımızdaki Fonlarımız Tablosu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.Emeklilik Yatırım Fonları Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi (%)
ZEM Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 6,10/100.000 2,23 6,25/100.000 2,28
ZEM Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 5,10/100.000 1,8615 5,25/100.000 1,91
ZEM Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 2,50/100.000 0,9125 3,00/100.000 1,09

Dijital BES 2 Planımızdaki Fonlarımız

Dijital BES 2 Planımızdaki Fonlarımız Tablosu
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları Günlük Fon İşletim Gider Kesintisi Yıllık Fon İşletim Gider Kesintisi (%) Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi (%)
ZEM Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 6,10/100.000 2,23 6,25/100.000 2,28
ZEM Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 5,70/100.000 2,0805 6,25/100.000 2,28
ZEM Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 5,15/100.000 1,88 5,25/100.000 1,91
ZEM Standart Emeklilik Yatırım Fonu** 5,10/100.000 1,8615 5,25/100.000 1,91
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 5,10/100.000 1,8615 5,25/100.000 1,91
ZEM Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 2,50/100.000 0,9125 3,00/100.000 1,09
ZEM Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu 2,50/100.000 0,9125 3,00/100.000 1,09
ZEM Katkı Emeklilik Yatırım Fonu 0,99/100.000 0,361 1/100.000 0,365