Bireysel Enerji Verimliliği Kredisi

 • Başvuru Formu,
 • Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport,
 • Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi,
 • Uygulayıcı Firmanın düzenleyeceği proforma fatura/asıl fatura,
 • Şubece istenecek diğer belgeler,

Eğitim Kredisi

 • Başvuru Formu,
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport,
 • Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi,
 • Eğitime ilişkin belgeler ve fatura,
 • Şubece istenebilecek diğer belgeler.

Enerji Verimliliği Yönetim Kredisi

 • Başvuru Formu,
 • Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport,
 • Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi,
 • Apartman/site yönetiminin konu hakkındaki kararına ilişkin karar defteri,
 • Uygulayıcı Firma ile yapılan anlaşma,
 • Uygulayıcı Firmanın düzenleyeceği proforma fatura/asıl fatura,
 • Şubece istenecek diğer belgeler,

İpotekli Bireysel Finansman Kredisi

 • Başvuru Formu,
 • Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport,
 • Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi,
 • Kredi teminatına alınacak konutun tapu fotokopisi,
 • Şubece istenecek diğer belgeler,

Tüketici Avans Kredisi

 • Başvuru Formu,
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport,
 • Nakit teminat karşılığı kullandırılmaktadır.

Tüketici Kredisi

 • Başvuru Formu,
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
 • Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi,
 • Şubece istenebilecek diğer belgeler

Yasa Kapsamında İpotekli Bireysel Finansman Kredisi

 • Başvuru Formu,
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
 • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,
 • Teminata alınacak gayrimenkullere ilişkin belgeler.

Konut Kredisi

 • Başvuru Formu,
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
 • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,
 • Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,
 • Şubece talep edilebilecek diğer belgeler

Kredili Mevduat Hesabı

 • Başvuru Formu,
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,

Ziraat Gençlik Paketi

 • Başvuru Formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Varsa KYK Kredi/Burs numarası,
 • Öğrenci kimliği fotokopisi (Öğrenci kimlik belgesinde yüksek okul yazan öğrencilerden eğitim programının en az 4 yıl süreli olduğunu tevsik eden belge (bir fakülteye bağlı eğitim görenlerden söz konusu belge alınmayacaktır),
 • Adres teyidi/belgesi,
 • Varsa düzenli gelire ilişkin belgeler ile,
 • Bulunması halinde kefile ilişkin cari mevzuatımızda yer alan belgeler.

Taşıt Kredisi

 • Başvuru Formu,
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
 • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,
 • Şubece istenebilecek diğer belgeler

Gerçek Kişiler

 • Nüfus cüzdanı
 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Tüzel Kişiler

 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi
 • Oda kayıt belgesi
 • Vergi levhası
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı vb)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler